Serveis sanitaris a domicili

Definició 

Existeixen dos programes que permeten la prestació de serveis sanitaris a domicili:

  • Les Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries (UFISS): unitats de valoració de pacients ingressats en hospitals d'aguts o en hospitals psiquiàtrics, així com de pacients que vénen adreçats des de l'atenció primària de salut en el cas d'una tipologia determinada. Actuen a nivell hospitalari.
  • Programes d'Atenció Domiciliària - Equips de Suport (PADES): són equips interdisciplinaris d'atenció domiciliària especialitzats en atenció pal·liativa i orientats a l'atenció intermèdia, com alternativa a l'hospitalització convencional. Tenen com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat assistencial, oferir atenció continuada al si de la comunitat, ser un element de suport per als professionals de l'atenció primària i de les unitats bàsiques d'assistència social i servir de connexió entre els diferents recursos assistencials. Actuen a nivell comunitari.
Requisits 
  • Cal dirigir-se als Centres d'Atenció Primària (CAP), als hospitals de malalts aguts o als centres sociosanitaris.
Tràmits 
  • Cal dirigir-se als Centres d'Atenció Primària (CAP), als hospitals de malalts aguts o als centres sociosanitaris.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut