Serveis de Suport a la Integració Laboral

Definició 

Per afavorir la integració laboral de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball existeixen els Serveis de Suport a la Integració Laboral (SIL), recurs especialitzat que dona suport a les persones amb discapacitat que volen incorporar-se al món laboral. En el cas de persones amb problemes de salut mental el recurs rep el nom de Oficina Tècnica Laboral (OTL).

L'objectiu principal dels SIL és aconseguir la integració laboral i social de les persones amb discapacitat mitjançant l'orientació laboral, la formació i l'acompanyament, quan s'escau, en la incorporació a un lloc de treball. Es fomenta que cada persona obtingui el màxim profit de totes les seves capacitats.

Els SIL realitzen les següents funcions:

  • Establir itineraris formatius i laborals individuals, adequats a les potencialitats de cada persona.
  • Motivar i millorar la disponibilitat i l'actitud activa de les persones amb discapacitat que busquen feina.
  • Assessorar a les persones amb discapacitat sobre els recursos formatius i fer un seguiment dels seu procés.
  • Cooperar amb empreses, organitzacions patronals i sindicats amb la finalitat de millorar les oportunitats i condicions de treball de les persones amb discapacitat.
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut