Subsidi per incapacitat laboral temporal

Definició 

És un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes mentre el treballador està impossibilitat temporalment per treballar i rep assistència sanitària de la Seguretat Social.

Les situacions determinants d'incapacitat temporal són:

  • Les produïdes per malaltia comuna o professional i per accident, sigui o no laboral, mentre que el treballador rep assistència sanitària de la Seguretat Social i està impedit per treballar, amb una durada màxima de 12 mesos, prorrogables per sis mesos més.
  • Els períodes d'observació per malaltia professional, amb una durada màxima de 6 mesos, prorrogables per 6 mesos més.

La quantia de la prestació econòmica depèn del fet causant:

  • Malaltia comuna i accident no laboral: des del dia 4 de la baixa fins el 20, subsidi diari del 60% de la base reguladora i a partir del dia 21, el 75%.
  • Malaltia professional i accident de treball: subsidi del 75% de la base reguladora a càrrec de l'empresari, a partir del dia següent de la baixa o l'accident. A més, la dispensació de prestacions farmacèutiques és gratuïta.
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut