Suport al bany a les platges

Definició 

A Barcelona entenem l'accessibilitat com a element integral del disseny de qualsevol espai públic de la ciutat. Així, creiem que l'adaptació de les platges no s'ha de limitar només a l'habilitació de punts concrets destinats al bany de les persones amb certs tipus de limitacions funcionals, sinó que ha de ser una característica definitòria del planejament del conjunt de les platges, integrada en el seu disseny original. Sobre la base d'aquesta accessibilitat general es defineix un servei específic de suport al bany per a aquelles persones amb mobilitat reduïda que necessiten suport per entrar i sortir de l'aigua.

A Barcelona les platges són accessibles i estan pensades per a l'accés i gaudi de les persones usuàries, també d'aquelles que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins a l'aigua i dutxes adaptades amb cadires. També compten amb transport públic adaptat que facilita l'accés a les platges.

A més, algunes platges compten també amb un servei de suport al bany adreçat a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l'aigua. Aquestes platges disposen, a més de les característiques abans esmentades, d'una caseta vestidor, cadires amfíbies, grua elevador, armilles salvavides i para-sols, i compten amb personal tècnic i voluntari que dona suport a les persones amb mobilitat reduïda per entrar i sortir del mar i gaudir del bany. 

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut