Suport a persones cuidadores

La tasca de la persona cuidadora sovint no és fàcil. Fer compatible la seva dedicació a la persona amb discapacitat amb la seva vida laboral o personal sovint resulta complicat. I trobar moments per retrobar-se i recuperar forces també. En aquest apartat informem sobre diferents recursos que intenten pal·liar aquestes mancances, com els serveis de respir residencials i de lleure, i les mesures legals de conciliació de la vida laboral i personal.

Recursos per al suport a persones cuidadores

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut