Suport a persones cuidadores

La tasca de la persona cuidadora sovint no és fàcil. Fer compatible la seva dedicació a la persona amb discapacitat amb la seva vida laboral o personal sovint resulta complicat. I trobar moments per retrobar-se i recuperar forces també. En aquest apartat informem sobre diferents recursos que intenten pal·liar aquestes mancances, com els serveis de respir residencials i de lleure, i les mesures legals de conciliació de la vida laboral i personal.

Recursos per al suport a persones cuidadores

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut