• Passeig Font de la Mulassa, 19. Casa Pablo Sabaté
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
3 imatges | 2 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: plafons en forma de banda estreta situats a la façana de la casa, sobre les finestres. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració composta per una peça que, simetritzada, es repeteix. El conjunt forma una doble ziga-zaga de color marró sobre un fons amb flors grogues i fulles verdes sobre blanc.
Època: 1905 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Jeroni Francesc Granell Manresa
Època: 1905
Estil: modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Habitatge unifamiliar [En línia].
PONS TOUJOUSE, V. (2006). Inventario general del Modernismo. Barcelona: Ediciones del Serbal.

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixements de l’Ajuntament de Barcelona. Edifici unifamiliar. Passeig Font de la Mulassa, 19 [En línia].
POBLES DE CATALUNYA. Casa Pau Sabater [En línia].

Última actualització de la pàgina: 14/11/2022