Ciutat Meridiana

La col·lecció local de la biblioteca s'adreça a totes les persones interessades en la història i geografia local i les que volen conèixer més i millor el lloc on viuen. Així, la biblioteca intenta posar a l'abast tota la informació de què disposa sobre el barri, el districte i la ciutat.

La col·lecció local és una col·lecció viva, i se n'amplia el fons a mesura que la biblioteca troba documents d'interès. En aquest sentit, es demana la col·laboració d'entitats i particulars per ampliar el fons local.

Els documents que componen aquesta col·lecció els trobareu a la planta baixa. Hem organitzat la col·lecció en blocs temàtics:

  • "Fets i Gent". Dedicat als llibres en què Barcelona esdevé la protagonista d'una temàtica social o històrica.
  • "L'Aparador". S'hi mostra l'urbanisme, l'arquitectura, el disseny, l'escultura, la fotografia i, en general, l'art visible a la ciutat de Barcelona.
  • "Insòlita i Literària". Conté totes les guies per visitar els racons i viure les experiències més insòlites i literàries de Barcelona.
  • "Collserola". Amb tots els llibres i les publicacions per descobrir i conèixer el parc més gran de la ciutat.
  • "Nou Barris - Zona Nord". Bloc on es concentren tots els llibres, les revistes i les publicacions que parlen de la història i la geografia social del districte de Nou Barris i, més especialment, dels tres barris que formen la Zona Nord (Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana). També hi podreu trobar la literatura elaborada per autors que viuen o són originaris de Nou Barris.
  • "Referència". Guies de serveis, plànols i mapes de la ciutat.

El fons local té una part exclosa del servei de préstec, però els documents estan disponibles per consultar-los a la biblioteca.