Zona Gaming

Els projectes BiblioLab desenvolupen accions de creació i experimentació en el camp de la innovació social. Busquen resoldre reptes socials nascuts de l'ecosistema local i dels interessos identificats per una part o el total dels seus agents, aportant coneixement nou i solucions al repte plantejat. 

 

Zona Gaming

A la Biblioteca Zona Nord ens hem sumat als projectes Bibliolab amb la Zona Gaming, que va néixer al 2018  amb  la finalitat de generar un espai de joc jove  en clau social a la Zona Nord de Nou Barris.

Aquest programa és un projecte pioner en el terreny del videojoc com a laboratori d'experimentació i dinamització comunitària. I, va adreçat especialment al jovent del barri d’entre 12 i 18 anys.

En aquest sentit impulsem una sèrie d’activitats i dinàmiques, que a través dels videojocs i les noves tecnologies, proporcionin als/les joves una alfabetització digital crítica i inclusives.

A Zona Gaming emprem els videojocs com a dispositius mitjançant els quals es pot generar processos de socialització, aprenentatge i experimentació, a partir dels quals s’articula un programa d'innovació cultural, social i tecnològica a Zona Nord.

 

Objectius del projecte

  • Impulsar el desenvolupament individual i col·lectiu a traves de l’aprenentatge dinàmic, la creativitat i la innovació, a través de l’experimentació amb videojocs i noves tecnologies fomentant l’ús social de les noves tecnologies.
  • Capacitar en l’ús i oferir accés a les tecnologies de la creació i la fabricació digital, entenent els videojocs i les noves tecnologies com dispositius a partir dels quals es dona lloc a processos de socialització, pedagògics i d’alfabetització digital crítica i inclusiva. 
  • Fomentar el valor de l’experiència, entenent aquests espais de joc social i comunitari com laboratoris de co-creació i experimentació. 
  • Promocionar  la participació, implicant al jovent del barri amb la biblioteca i l'espai Zona Gaming

Per l’assoliment dels objectius proposats hem elaborat tres línies de treball que desenvoluparem durant tot el curs 2019./20: Programa Gamer, Taller-Lab i Bibliogaming.

 

Valoració de l’experiència

El curs passat 2018/19 va ser el d’implementació del projecte Bibliolab Zona Gaming a la Biblioteca Zona Nord.

Gràcies a l’ esperit cooperatiu de les entitats que hi van participar (Pla de Barris Foment de la Ciutat;  el Consorci de Biblioteques de Barcelona; la Diputació de Barcelona; Bitlab Cultural, i Arsgames) podem destacar aquesta experiència com a positiva en general, doncs s’han aconseguit diferents fites que revifen la voluntat de seguir explorant i creixent com a projecte. Així, podem dir que hem assolit el següent:

  • S'ha generat una xarxa de joves del barri que coneix què és la Zona Gaming, quins recursos té i com poden participar, generant una continuïtat i demanda del projecte durant  tot el curs
  • Els joves han après mètodes de treball cooperatiu i han desenvolupat un sentiment de pertinença de l’espai i els  seus recursos
  • Han aprés a autogestionar-se, a compartir i a solucionar possibles conflictes
  • S’han dut a terme col·laboracions amb la xarxes comunitàries del territori amb les quals s’ha establert un vincle per seguir creixent amb el projecte.

 

Col·laboren

Les entitats que treballem conjuntament per fer possible aquesta iniciativa som el  Pla de Barris Foment de la Ciutat; el Consorci de Biblioteques de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

D'altra banda cal indicar que formem part de les experiències referenciades al projecte "Laboratorios Bibliotecarios: espacios para la creación y experimentación colectiva" del "Ministerio de Cultura y Deporte"