Festivals Comunitaris

A Zona Gaming col·laborem amb els joves i les entitats del barri per oferir a la comunitat la celebració de festivals comunitaris.

Tant les temàtiques, la programació, com la bateria d’activitats que portem a terme, es preparen de manera conjunta amb els usuaris i usuàries de la biblioteca mitjançant la celebració de sessions de codisseny comunitari.

L'objectiu és que els festivals responguin als interessos i els gustos de les comunitats a les quals s’adrecen.

Contacte

Tel 93 353 75 19

 b.barcelona.zn@diba.cat

En el projecte Zona Gaming es van realitzar 3 tallers per a dissenyar els tres festivals de videojoc social de manera compartida