Espai Gent Gran

Espai Gent Gran  és un grup de trobada setmanal, adreçat a persones més grans de 55 anys.  L’objectiu d’aquest projecte és contribuir a millorar la qualitat de vida de la gent gran dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona i reforçar la seva xarxa social, mitjançant el tractament de la soledat i l’aïllament, amb la promoció de la participació en activitats de tipus cultural com a base per a un envelliment actiu i el reforç d’exercicis de memòria com a complement al taller de memòria que es fa al CAP Ciutat Meridiana.

Qui hi pot accedir?
Qualsevol persona més gran de 55 anys que vulgui participar a la programació de l’Espai Gent Gran

Quan es fa?
El grup es reuneix cada setmana, tots els dilluns a les 18.00 hores

Què s’hi fa?
Xerrades i tertúlies de temes d’interès per al col·lectiu de gent gran
Taller de memòria el tercer dilluns de mes
Tertúlies sobre salut el darrer dilluns de mes

Què cal fer si vull informació?
Demanar-la a qualsevol taulell o trucar per telèfon a la biblioteca.

Què cal fer per accedir-hi?
Fer la inscripció en el projecte “Espai Gent Gran”.  Et pots incorporar al grup en qualsevol moment.

La biblioteca també disposa d’un centre d’interès adreçat a gent gran, famílies i professionals interessats en tota aquella bibliografia que fa referència a la gent gran. Hi trobareu temes com alimentació, salut, memòria i temps d’oci, entre altres.

Gent Gran