Club de lectura fàcil en castellà

Club de lectura en veu alta i comprensió lectora.

Dirigit a persones amb dificultats de lectura transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient...) o permanents (trastorns de l'aprenentatge, diversitat funcional, senilitat...).

Conductora: Silvia González

Biblioteca Zona Nord
Tots els dimecres de cada mes | 16 h