Músiques del Món

La biblioteca de la Zona Nord té el propòsit de fer accessible el seu fons documental a la població del territori en sintonia amb la diversitat. En aquest sentit, hem valorat la importància de la música per trencar barreres i estereotips i per fer de lligam entre les cultures.  Per això hem considerat oportú crear el fons especial “Músiques del món” per dinamitzar el fons discogràfic d'aquestes característiques i donar-li més visibilitat en un espai propi, identificant els documents (CD, DVD musicals i llibres) com a fons especial al catàleg i marcar-los amb un petit pictograma distintiu.

Entre els CD d’aquest fons especial trobareu tota la seva diversitat musical ètnica i folklòrica classificada en deu categories començant per la més local (rumba i flamenc), passant per la música ètnica europea i les músiques sincronitzades de Sud-amèrica i el Carib, fins a la tradició de l’Orient Llunyà i la força rítmica de l’Àfrica.

A fi que pugueu fer un tast del nostre fons “Músiques del món”, hem elaborat deu llistes d’Spotify que actualitzem amb regularitat perquè pugueu gaudir de les novetats, cicles, concerts...

Músiques del món