Moviments socials

La Biblioteca Zona Nord, ubicada en un dels barris històricament més reivindicatius de Barcelona, posa a disposició dels usuaris per a préstec, un fons documental sobre moviments socials, amb quatre objectius principals:

  • Donar resposta als agents o grups socials del barri interessats en el tema.
  • Donar suport informatiu a persones amb interessos acadèmics i personals sobre moviments socials.
  • Recollir tota la informació que es publiqui (llibres, articles, webs d'interès).
  • Posar a disposició dels usuaris tota l'activitat que es genera al voltant del tema (congressos, seminaris, debats, conferències, presentacions de llibres, cursos universitaris, etcètera).

Els moviments socials són col·lectius organitzats que actuen conjuntament i de manera no institucionalitzada, amb el propòsit de promoure un canvi en la societat.

El fons dóna informació dels principals moviments socials de la història, des dels més tradicionals fins als més actuals. A continuació, podeu consultar el fons documental segons els temes següents:

Trobareu aquest centre d'interès a la primera planta de la biblioteca.