Espai de suport

La biblioteca disposa d'un espai de suport a la primera planta per a usos diversos: treballs en grup, clubs de lectura, reunions d'entitats, etcètera.

Condicions d'ús

Sempre tindran prioritat les activitats programades per la biblioteca.

  • Per fer-ne ús cal reservar-ho prèviament. Es demana i recomana fer la reserva amb una setmana d'antelació com a mínim.
  • En època d'exàmens s'usarà com a sala d'estudi i s'haurà de respectar el silenci.
  • Les entitats i associacions del barri poden fer-ne ús amb demanda prèvia.
  • Els usuaris de la biblioteca que hagin de fer treballs en grup (mínim 3 o 4 persones) poden demanar l'accés a l'espai al personal del taulell d'adults, deixant un carnet de biblioteques.
  • Cada persona o entitat s'ha de responsabilitzar de deixar la sala en bones condicions.
  • Si l'entitat necessita algun material (pissarra, canó, etcètera), ho ha d'indicar en el moment de fer la reserva. El material d'oficina l'ha de proveir l'entitat que demani l'espai.
  • Es permet portar aigua embotellada. No estan permeses altres begudes ni menjar.
  • És requisit indispensable tenir carnet de biblioteques.

Per reservar l'espai de suport us podeu posar en contacte amb la biblioteca al telèfon 933 537 519 o per correu electrònic (b.barcelona.zn@diba.cat).