Formació d'usuaris

L'objectiu fonamental de la formació és donar a conèixer la biblioteca als usuaris, perquè aquests facin un bon ús dels seus serveis, en coneguin el funcionament i es desenvolupin amb autonomia. La biblioteca també ofereix visites escolars.