Joves i sexualitat

La Biblioteca Zona Nord treballa en xarxa per tal d'oferir activitats informatives, formatives i de lleure a la comunitat a la qual serveix. Un dels projectes comunitaris, en el marc del programa "Salut als barris de la Zona Nord", vol afavorir la salut sexual i el benestar del jovent.

Per aquest motiu neix el projecte "Educant en salut: joves i sexualitat", que vol contribuir a la formació d'una col·lecció adaptada a la realitat local, amb l'objectiu de millorar l'atenció comunitària del barri, i establir lligams de cooperació amb la seva xarxa de serveis.

A més, entre altres serveis, la biblioteca cedeix el seu espai al projecte de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, anomenat SIRIAN (Salut i Reproducció en Immigrants i Autòctons), en què professionals de la salut informen i resolen dubtes sobre mètodes anticonceptius i sexualitat, mitjançant entrevistes individuals a nois i noies menors de 20 anys i dones fins als 50 anys.

Si necessiteu informació o teniu algun dubte sobre mètodes anticonceptius i sexualitat podeu sol·licitar una entrevista al telèfon 932 384 545 o enviar un correu electrònic a l'adreça sirian@aspb.cat.

També us podeu adreçar al CAP Ciutat Meridiana ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva): St. Feliu de Codines, s/n. Tel. 933 508 889.