Ang distrito

Tuklasin ang Ciutat Vella district at mga pook nito: Raval, Gòtic, Barceloneta at Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Kapaki-pakinabang na impormasyon

Hanapin ang lahat ng impormasyon na kakailanganin mo para manahan at magtrabaho sa Ciutat Vella: pangangalaga sa kalusugan, edukasyon, komersiyo, kultura, mga serbisyong pang-emergency, pabahay, atbp.

Paglahok

Alamin ang mga espasyo para sa paglahok ng mamamayan at makibahagi sa mga desisyon na nakakaapekto sa sarili mong pang-araw-araw na buhay.

Nais mo bang magsimula ng negosyo?

Ang Land Use Plan ay ang pagpaplano ng lungsod o zoning tool na kumokontrol sa pagpasok ng mga bagong aktibidad sa Ciutat Vella.