Procés consultiu sobre l'obertura d'establiments comercials en festius durant l'estiu

Finalitzada la fase de participació online en la consulta el passat 8 de novembre, us presentem les primeres dades de participació.

Els resultats quantitatius i qualitatius definitius de la consulta es publicaran, juntament amb els resultats  de l'Enquesta a vianants de la zona turística - Enquesta al sector comercial - Preguntes específiques a l’Òmnibus municipal - Observació de botigues obertes i tancades durant el període estival -, en un l'informe-síntesi sobre l'obertura de comerços en festius durant l'estiu.

Aquest informe es presentarà en una jornada que se celebrarà el mes de desembre i on es convidarà als actors participants del procés.

L’objectiu d’aquesta jornada és el de crear un espai de debat i reflexió per tal de cercar el màxim acord possible en l’obertura dels comerços durant els diumenges i festius de la temporada d’estiu. El procés finalitzarà amb l’articulació d’una proposta definitiva que seria aprovada en el Consell Plenari Municipal.

Calendari del procés participatiu

 

DADES DE PARTICIPACIÓ

Participació total
Procedencia veins
Participació empreses
participacio procedencia empreses

* Entitats amb activitat econòmica que representen a tota la ciutat.

Enllaços i materials relacionats