Tots Veins/es Empresa

Participació

Localització

Procedència dels participants

Pregunta 1

En l’actualitat existeix una zona turística on durant un període concret es permet l’obertura limitada a uns horaris en diumenge. En cas que s’hagués de delimitar aquesta zona novament, quina creus que hauria de ser. En respondre la pregunta, es podia seleccionar més d'un barri.

Nº de votacions que ha rebut cada districte

Nº de votacions que ha rebut cada barri

Pregunta 2

Pel que fa al període d’obertura comercial a la zona turística en diumenges i festius, què consideres que seria el més adequat.

Pregunta 3

Pel que fa a la franja horària d’obertura comercial en diumenges i festius, quina consideres que seria més adequada.

Pregunta 4

Vols aportar alguna observació/posicionament/informe a l’enquesta?