Eix 1. Plena ciutadania

1.1 Identificar les barreres que dificulten l'exercici dels drets humans a les persones migrades i proposar o generar respostes que en facilitin la superació

1. Presentar al Plenari o als grups de treball estudis elaborats sobre drets i immigració: dret a vot, a la participació, a l'habitatge, al reagrupament familiar...

01-12-2016: Participació diversa

Participació de representants del Consell Municipal d'Immigració (CMIB) al Grup de Treball del Projecte per a una participació diversa a l'Ajuntament de Barcelona i presentació del projecte al Plenari del 1-12-2017

30-11-2017: Presentació del document de “68 propostes per a la dignificació del treball de la llar i les cures”

Les entitats particpiants del Grup de treball per a la dignificació del treball de la llar i la cura de les persones van presentar al Plenari del 30 de novembre el document de propostes orientades a reivindicar el dret de les persones treballadores de la llar i la cura.

07-05-2018 Presentació del projecte "La meva ciutat, el meu vot" pel foment de la inscripció al cens electoral a la Comissió Permanent.

En vistes a la doble convocatòria electoral europea i municipal per el 2019, es llençarà un projecte que pretén augmentar el nombre de persones estrangeres inscristes al cens electoral.

Maig 2018: Presentació del nou Pla de Ciutadania i Immigració de Barcelona 2018-21

La seva aprovació definitiva es realitzarà al Plenari del 25.05.2019. El Pla incorpora moltes propostes llençades des del propi Consell.

27/11/2018: Informe: Persones migrades i discriminació en el dret a l'habitatge a Barcelona. Propostes del CMIB.

Informe elaborat a partir d'una rescerca amb participació de 31 entitats i d'institucions rellevants. Presentat i aprovat al Plenari del CMIB de 27.11.2018.

2018

Presentació al Plenari de la Memòria del 2n any de seguiment de la Memòria General Barcelona Ciutat de drets. Dues línies de lluita incideixen directament en el Consell:

1. Totes les persones residents a la ciutat tenen dret a gaudir dels seus drets i dels serveis de la ciutat, independentment de la seva situació administrativa.

2. La lluita contra la discriminació, xenofòbia, discursos i delictes d'odi.

 

Febrer 2019: Persones migrades i Envelliment

Queda establert el tema de l'any "Persones Migrades i Envelliment", treball que es va iniciar el 2018 amb la recerca de dades per a un diagnòstic de la problemàtica de la gent gran migrada d'origen.

2019

Participació en l'Informe de seguiment de la MG pel Foment de la Participació de persones d'origens i contextos culturals diversos.

Setembre 2019

Presentació del primer informe persones migrades i envelliment, plenari CMIB 30/9/19.

2019

Presentació al Plenari del Pla de Treball que s'ha iniciat per a l'adaptació dels Reglaments. S'han iniciat els Grup de Treball, amb una previsió de 4 sessions per aquesta adaptació que es preveu que finalitzi el gener de 2020.

2. Crear grups consultors i de treball que proposin respostes a les dificultats i barreres en l'exercici dels drets humans.

18-04-2016: Reunió Subdelegació del Govern pel col·lapse de cites prèvies

Reunió dels membres de la Comisió Permanent (CP) amb la Subdelegació del Govern per denunciar i resoldre la imposibilitat d'accedir al sistema de cites prèvies per a la realització de tràmits a la Oficina d'Estrangers (targeta d'identitat d'estrangers [TIE] i asil).

18-05-2016: Comissió d'Opinió d'Urgència pel dret a vot

La COU es reuneix per elaborar un comunicat que presenta com a declaració institucional municpal (roda de premsa del 27-5-2016).

2016: GT Trobada Barcelona ciutat diversa: Estratègies econòmiques i laborals des de la diversitat.

L'any 2016 va ser dedicat a la cerca d'estratègies i accions a mida per tenir en compte les necessitats del col·lectiu relacionades amb la recerca de feina, el desenvolupament i la millora competencial. Per ajustar al màxim els itineraris als interessos i necessitats detectades, cal dur a terme una tasca continuada de cooperació i comunicació amb les entitats per a construir cada proposta formativa.

25/10/2016 Comissió d'Opinió d'Urgència pel tancament del CIE.

La COU es reuneix per elaborar un manifest per exigir el tancament del CIE (en especial el de Barcelona) així com la derogació de la Directiva Europea de Retorn. Exigir l'estricte compliment deks DDHH, la fi dels vols de deportació i la ratificació per part del l'Estat espanyol de la Convenció Internaiconal pels Drets dels Treballadors Migrants i les seves famílies.

Març- Novembre 2017: Grup de Treball per la dignificació del treball de la llar i les cures

20-03-2017: S'inicia la formació del Grup de treball amb l'objectiu d'elaborar un document de propostes i un Manifest.

De Maig a Octubre es reuneix i es presenta el Manifest a la Trobada Barcelona Ciutat Diversa el 22.10.2017 i el document "68 propostes per la dignificació del treball de la llar i les cures " que es presenta i s'aprova al plenari del Consell el 30-11-2017.

Maig-Juny 2017. Presentació i Acord de col·laboració amb la Mesura de Govern de Democratització de la cura.

Primera reunió del grup motor per a la presentació de la Mesura de govern per una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona i acords de col.laboració. Continuïtat de la participació del grup de treball. 

26 Maig 2017

Aportacions del CMIB a la Mesura de Govern per afavorir l'accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda.

Març 2018 : Comissió de seguiment del Grup de Treball de la llar i les cures.

Es constitueix un grup de treball de seguiment per a valorar l'impacte i fer incidència en relació al document "68 propostes per la dignificació del treball de la llar i les cures"resultant del Grup de treball del 2017.

17 Agost 2018 : Comunicat conjunt de la Taula de ciutadanía i el CMIB.

Comunicat de rebuig i condemna als atemptats de Barcelona i Cambrils i defensa de la llibertat i la igualtat com a valors bàsics i comuns d'un model de convivència entre totes les persones que tenim orígens, llengües, cultures i religions diverses.

22/03/2018 Comissió d'Opinió d'Urgència COU

Comunicat de rebuig al Currículum educatiu proposat pels Ministeris d'Educació, Cultura i Esport i Defensa, que considera la "immigració irregular" com una amenaça als valors. 

2018: GT Treball de la Trobada Barcelona ciutat diversa. Tema de l’any: Persones immigrades i discriminació en el dret a l'habitatge.

Es tracta d’una problemàtica que afecta tota la població i, de forma rellevant, persones migrants de manera quotidiana i en els seus drets o oportunitats, a través d’obstacles específics com poden ser la llei d’estrangeria i la situació d’irregularitat, o bé la discriminació i moltes vegades racisme que pateixen, entre d’altres.

26/04/2018 OPEN ARMS

Acord de la Comissió Permanent per elaborar un comunicat d'adhesió a la declaració de suport a Proactiva Open Arms.

Octubre 2018: Manifest pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A Barcelona hi cabem totes.

Lectura en el marc de la Trobada celebrada el 04 de Novembre dedicada al tema de l'any : "Persones immigrades i discriminació en el dret a l'habitage".

Manifest reivindicatiu per a que l'habitatge sigui considerat un be social com la sanitat, l'educació o la cobertura social i no una mercadería, amb un accés i manteniment digne, independentment de la condició o la provinença de les persones.

2019: GT Treball de Trobada Barcelona ciutat diversa. Tema de l’any: Persones migrades i envelliment actiu i amb benestar”

Davant un tema de futur com aquest, el CMIB es planteja obrir camí i anticipar la realitat dels propers anys. Existeixen ja moltes comunitats que porten força anys a Barcelona, i s’està donant un fenomen progressiu de reagrupament de les persones grans migrades.

21/03/2019 Dia Internacional per la eliminació de la discriminació Racial

Adhesió del Consell i de diverses entitats a la Declaració Institucional presentada en el marc del Dia Internacional per la eliminació de la discriminació Racial aprovada a la Comissió de Presidència del dia 20 Març .

26/03/2019 Comunicat Antiracista

 A la reunió de la Comissió Permanent s’acorda la preparació d’un comunicat per part del CMIB arran dels darrers esdeveniments de caire xenòfob, racista i islamòfobs, com l’atac a centres MENA i  les darreres declaracions del PP respecta l’adopció d’ infants de mare migrant o la massacre a les mesquites.

3. Donar continuïtat al Grup de Treball Jurídic com assessor del Consell i generador de propostes que requereixen una expertesa en aquest àmbit

29/11/2016 :: Reunió juristes (67 propostes) i Sr. Jaume Asens (4rt Tinent d' Alcaldia)

Contrastar les dificultats actuals respecte a propostes no presentades o denegades pels diferents agents implicats. Valorar les prioritats per establir el full de ruta i les accions a realitzar per assolir el màxim de propostes possibles. 

Priorització de les accions en relació a les propostes adreçades al propi Ajuntament i/o altres ens locals.

Desembre 2016. Roda de premsa..

Balanç del compliment de les 67 propostes, amb ka Comissionada d'Immigració, el vicepresident i juristes de la comissió.

4. Fer propostes per afavorir la participació de persones d'origen estranger en els espais de decisió públics

05/04/2016 . Assignació referent del CMIB al Consell de Dones

En el marc de la Comissió Permanent es decideix que la Sra. Marta Trujillo (Asociación de la Comunidad dominicana en Catalunya) serà la referent  del CMIB al Consell de Dones (actualment es membre d'aquest Consell)

17/03/2016: GT CMIB elaboració del PAM Pla d'Acció Municipal

Taller participatiu amb les entitats del CMIB que té com a objectiu el debat al voltant de la línies d’actuació de Migracions, interculturalitat i discriminació zero, de participació ciutadana i treball comunitari. 

Abril 2017 : Aportacions sobre Participació diversa a les noves Normes de Participació

Comptant amb la participació de respresentants del CMIB en el grup de Treball del Projecte "Per una participació diversa al Ajuntament de Barcelona", s'ha elaborat un informe amb propostes per garantir la participació diversa en els diferents òrgans, espais i processos de participació municipal, que s'han incorporat a la proposta de les Normes de Participació (en tràmit) 

Desembre 2016. Roda de premsa

Balanç del compliment de les 67 propostes, amb la Comissionada d’immigració, el vicepresident i juristes de la comissió.

Maig 2017: Participació al Forum Europeu URBAN AGENDA FOR THE EU & CONFERENCE

Participació a Amsterdam en el marc d’un projecte de Parteniarat entre ciutats i ONGs per abordar aspectes com la inclusió i acollida, l’habitatge, educació i formació, l’accés al treball i grups vulnerables.

2017 : Col•laboració en l’elaboració de la Mesura de Govern per al foment de la participació de persones d’orígens i contextos culturals diversos en els canals de participació

El CMIB ha fet aportacions i valoracions en relació a la Mesura de Govern amb l’objectiu de fomentar la participació diversa a la ciutat.

Octubre 2017: Manifest per la dignificació del Treball de la llar i les cures

Lectura participada amb les entitats en el marc de la Trobada BCN ciutat diversa celebrada el 22 d’Octubre de 2017. Manifest reivindicatiu per a valorar i donar visibilitat a la situació de les persones treballadores de la llar i les cures, per un millor reconeixement social i dignificació.

18/12/2017 Roda de Premsa

Presentació document “68 propostes per a la dignificació del treball de la llar i les cures “ i Declaració Institucional per la dignificació del treball de la llar.

22/03/2018 : Comunicat de rebuig al currículum educatiu proposat pels Ministeris d'Educació, Cultura i Esport i el de Defensa

A partir d’una Comissió d’Opinió d’Urgència es mostra el rebuig del CMIB a considerar la “immigració irregular” com a amenaça als valors.

07/05/2018 Presentació del projecte “La meva ciutat, el meu vot”

Presentació del projecte a la Comissió Permanent en vistes a la doble convocatòria electoral europea i municipal per al 2019.

El  projecte pretén fomentar i augmentar el nombre de persones estrangeres inscrites al cens electoral

Novembre 2018: Manifest pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A Barcelona hi cabem totes.

Lectura participada amb les entitats en el marc de la Trobada celebrada el 04 Novembre dedicada al tema de l’any Persones immigrades i discriminació en el dret de l’habitatge .

Es un Manifest  reivindicatiu per a  que l’habitatge sigui considerat un bé social com la sanitat, l’educació o la cobertura social i no una mercaderia, amb un accés i manteniment digne independentment de la condició o provinença.

2019

Participació en l’ Informe seguiment de la MG pel Foment de la Participació de persones d’orígens i contextos culturals diversos.

Participació de membres del CMIB en altres Consells

Participació activa en altres Consells com el consell de la Ciutat, Benestar Social, Habitatge, Dones, LGTBI etc. i a altres espais de l’Ajuntament dins el marc de l’Acord Ciutadà per a una Bcn Inclusiva com la xarxa d’atenció a persones sense llar o la xarxa d’habitatges d’inclusió social.

2018 : Conferència

Dins l'acte del día Internacional de les persones migrants es va programar la conferència de la Sra. Maria del Rosario Rodea, membre de la PAH.

5. Facilitar informació sobre processos de democràcia directa i participatius que es produeixen a la ciutat (votacions populars, referèndums, candidatures a altres espais de participació....)

04/04/2016 Informació sobre espais de participació i debat en l'elaboració del PAM

Entre el mes de febrer i abril, en el període d'elaboració del PAM, s'ha enviat informació sobre diferents espais de participació de taules sectorials de districte i de ciutat: salut de la població immigrada, habitatge...

14/03/2016 Elaboració PAM: Informació de la plataforma de participació digital DECIDIM

Enviament d'informació per tal de facilitar la participació en l'elaboració del PAM a través de la plataforma digital DECIDIM.

14/03/2016 Informació sobre l'elecció a la Sindicatura de Greuges de Barcelona

Enviament de correu electrònic amb informació sobre el procediment per participar en l'elecció del Síndic/Síndica de Greuges de la ciutat

30/11/2017: Presentació de les noves normes de participació ciutadana

Es presenten en el Plenari els nous canals i mecanismes de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

07/05/2018 Presentació del projecte “La meva ciutat, el meu vot” .

Presentació del projecte a la Comissió Permanent en vistes a la doble convocatòria electoral europea i municipal per al 2019. El  projecte pretén fomentar i augmentar el nombre de persones estrangeres inscrites al cens electoral.

2018: Plataforma DECIDIM

Participació en la prova pilot per l’ extensió de la Plataforma participativa Decidim a Consells.

2019

Participació de membres del CMIB en altres Consells, com el Consell de la Ciutat, Benestar social, Habitatge, Dones, LGTBI etc. i a altres espais de l'Ajuntament dins el marc de l'Acord Ciutadà per a una Bcn Inclusiva.

6. Detectar elements que impedeixen o dificulten la igualtat d'accés als serveis bàsics i realitzar propostes per a superar-los.

2016: Tema de l’any: Estratègies econòmiques i laborals des de la diversitat

L’any 2016 va ser dedicat a la cerca d’estratègies i accions a mida per tenir en compte les necessitats del col·lectiu relacionades amb la recerca de feina, el desenvolupament i la millora competencial. 

 

15/02/2017. Circuït d’empadronament

A la Comissió Permanent de 15-2-2017 s’informa dels canvis i millores per l’acreditació en cas de domicili habitual i sense domicili fix.

23/5/2017. Dificultats d’accés a l’atenció sanitària.

A la Comissió Permanent el Sr. Davide Malmusi, Cap de serveis de Salut, presenta les millores realitzades en relació a l’accés a l’atenció sanitària en situació d’irregularitat (persones no empadronades o d'altres). Es fa arribar la informació, en format de fàcil comprensió, a les entitats, per poder transmetre a tothom.

2017 : Tema de l’any : Per la dignificació del treball de la llar i de les cures.

El Consell va escollir aquest  tema central de l’any 2017, a proposta de diverses entitats coneixedores de la situació de greuge a nivell laboral i social i de menysteniment dels drets de les persones que treballen en aquest sector, majoritàriament dones i immigrades estrangeres.

Es va treballar en diverses accions en resposta als objectius de dignificació, sensibilització i reconeixement social.

10/01/2018 : Sessió informativa : Subvencions

Es convoca una sessió informativa sobre subvencions realitzada específicament per el CMIB, per tal de comunicar les novetats mes importants i oferir suport en quan a redistribució d’àmbits temàtics, nous criteris de valoració i presentació de factures.

2018 : Tema de l’any: Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge

Es tracta d’una problemàtica que afecta tota la població i, de forma rellevant, persones migrants de manera quotidiana i en els seus drets o oportunitats, a través d’obstacles específics com poden ser la llei d’estrangeria i la situació d’irregularitat, o bé la discriminació i moltes vegades racisme que pateixen, entre d’altres.

22/03/2018 : Comunicat de rebuig al currículum educatiu proposat pels Ministeris d’Educació, Cultura i Esport i el de Defensa

A partir d’una Comissió d’Opinió d’Urgència es mostra el rebuig del CMIB a considerar la “immigració irregular” com a amenaça als valors.

Juny 2018: FORMACIÓ

La Comissió de formació acorda realitzar sessions informatives adreçades a totes les entitats del Consell i aprofitar per promoure el coneixement d’espais a cada districte de promoció de la convivència i l’activitat de les entitats. S’inicia una primera sessió al Centre Cívic El Sortidor al Poble Sec i es presenta el sistema de funcionament i de col·laboració amb entitats, exemplificant amb una de les entitats del Consell.

04/06/2018 : SISTEMA EDUCATIU

En aquesta formació es van tractar continguts rellevants  com les matriculacions, el procés i amb especial esment quan es produeixen en circumstàncies especials com la arribada fera de termini, persones refugiades, el no empadronament. L’accés a serveis i recursos siguin públics o mitjançant entitats (aules d’acollida, reforç escolar, accés a ajuts i beques....). La homologació de títols , la comunicació entre escoles, AMPA i pares i el accés a les escoles bressol.

Setembre 2018: TREBALL EN XARXA

Com crear sinèrgies i mecanismes de col·laboració. El propòsit d’aquesta formació va ser potenciar el treball en xarxa i el coneixement mutu, aprenent dels coneixements d’altres al treballar en equip i conèixer els recursos de cada entitat amb l’objectiu d’atendre amb un ventall de recursos a les persones usuàries que es dirigeixen a les entitats.

Setembre 2018: DRETS LABORALS I INSERCIÓ LABORAL

El Módul B de la llei d’Acollida sobre drets laborals s’imparteix des de el SOC i resta aturat. Aquesta formació es dirigeix essencialment a la obtenció de feina, informació  per accedir a diversos canals per trobar la feina, presentació de currículums i recursos que existeixen.

Octubre 2018 : PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Es una necessitat en la que s’estan trobant moltes entitats, i per atendre a les persones que s’hi adrecin es important disposar de la informació en quan a recursos, serveis i circuits que existeixen especialment els serveis municipals.  

Novembre 2018 : GESTIÓ DE PROJECTES

Formació dirigida a les persones amb projectes concrets, oferint suport per a  portar-los a terme, començant per el disseny, la concreció d’idees, els recursos dels que es disposen i com obtenir fons més enllà de les subvencions.

2019 : Pla de formació i enfortiment.

Preparació de les sessions formatives e informatives atenent a la priorització de les entitats. Estan previstes les següents sessions: - Generació de projectes congestionats per entitats – Atenció i necessitats de la gent gran.Com donar una vida digna – Interculturalitat. Taller antirumors. – Com afrontar el racisme, abús de poder, delictes d’odi i discriminació.

Novembre 2018: Manifest pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A Barcelona hi cabem totes.

Lectura participada amb les entitats en el marc de la Trobada celebrada el 04 Novembre dedicada al tema de l’any Persones immigrades i discriminació en el dret de l’habitatge .Manifest  reivindicatiu per a  que l’habitatge sigui considerat un bé social com la sanitat, l’educació o la cobertura social i no una mercaderia, amb un accés i manteniment digne independentment de la condició o provinença.

Desembre 2018 – Presentació Informe “Persones Immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge . Propostes del CMIB”.

El dret a l’habitatge es una de les bases més importants per les persones i les famílies, i s’ha de reconèixer com un bé social. El Consell i les seves entitats van treballar en 40 propostes, aprovades en el Plenari de 27 Novembre, per assolir aquest dret sense discriminacions.

Febrer 2019 : Comissió de seguiment Treball de la llar i les cures

Presentació per part del Sr.David Malmusi, Cap de Serveis de Salut, de l’ESPAI BARCELONA CUIDA. Es presenta com una primera resposta integral amb un equip multifuncional, per tant l’objectiu es que hi hagi suficients agents implicats en diversos àmbits per a donar la resposta adequada de manera àgil i eficaç.

Març 2019 – Difusió i col·laboració amb el programa Acredita't al SAIER.

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, amb el que disposen de l’experiència però no de l’acreditació oficial. Aquest procés d’avaluació permet que puguin tenir certificació oficial.

2019. Tema PERSONES MIGRADES I ENVELLIMENT

Queda establert el tema de l'any “Persones Migrades i Envelliment”, treball que es va iniciar al 2018 amb la recerca de dades per un diagnòstic de la problemàtica de la gent gran migrada d'origen. Procés participatiu amb entitats i especialistes per elaborar informe.

Setembre 2019

Presentació del primer informe sobre persones migrades i envelliment, al plenari CMIB 30/9/19.

2019. Elaboració del Manifest de manera participativa entre les entitats.

Es fa lectura, també participativa, dins el marc de la Trobada Barcelona Ciutat Diversa. Enguany el tema gira al voltant de les persones migrades i envelliment i el manifest reivindica a les administracions i a la societat que s’esforcin en crear i fer possible un envelliment actiu amb drets i benestar per a les persones migrades i refugiades a Barcelona.

1.2 Plantejar estratègies i accions que afavoreixin la igualtat d'oportunitats per superar la vulnerabilitat des d'una perspectiva interseccional

7. Fer propostes, a partir d'un grup de treball, de mesures d'acció positiva per millorar les oportunitats de les persones d'origen estranger (presència als mitjans de comunicació, representació política, accés al mercat laboral…).

26-05-2017: Aportacions de la CP del CMIB a la Mesura de Govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda

15/05/2017: aportacions per part de la Comissió Permanent del CMIB

22/5/2017: roda de premsa de presentació de la mesura. Participació del CMIB.

26/05/2017: presentació de la MG al Plenari municipal. La mesura preveu accions de suport a la contractació i inserció laboral, en col·laboració amb Barcelona Activa, per evitar la irregularitat sobrevinguda.

30-11-2017: Presentació del document de “68 propostes per a la dignificació del treball de la llar i les cures”

Les entitats partícips del Grup de Treball per la Dignificació del Treball de la Llar i les Cures van presentar al Plenari del 30 de novembre el document de propostes orientades a reivindicar el dret de les persones treballadores de la llar i les cures.

Maig 2017: Participació al Forum Europeu URBAN AGENDA FOR THE EU & CONFERENCE

Participació a Amsterdam en el marc d'un projecte de Parteniarat entre ciutats i ONGs per abordar aspectes com la inclusió i acollida, l'habitatge, educació i formació, l'accés al treball i grups vulnerables.

07/05/2018: Presentació del nou Pla de Ciutadania i Immigració de Barcelona 2018-21

Es presenta el document abans de la seva aprovació definitiva, al plenari del 25 de maig. El Pla de Ciutadania i Immigració incorpora moltes de les propostes llençades des del propi Consell.

Març 2019 – Difusió i col•laboració amb el programa Acredita't al SAIER

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, amb el que disposen de l'experiència però no de l'acreditació oficial. Aquest procés d'avaluació permet que puguin tenir certificació oficial.

18/12/2017 Roda de Premsa

Presentació document “68 propostes per a la dignificació del treball de la llar i les cures “ i Declaració Institucional per la dignificació del treball de la llar

2019 - Accions d'inserció sociolaboral

Reunió en col.laboració amb Barcelona Activa per conèixer i acordar accions d'inserció sociolaboral per l'any 2019.

Maig 2018 – Projecte “La meva ciutat, el meu vot”

Es fan diverses aportacions del Consell mitjançant reunió extraordinària de la Comissió Permanent.

Desembre 2018 – Presentació Informe “Persones Immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge. Propostes del CMIB”.

El dret a l’habitatge es una de les bases més importants per les persones i les famílies, i s'ha de reconèixer com un bé social. El Consell i les seves entitats van treballar en 40 propostes, aprovades en el Plenari de 27 Novembre, per assolir aquest dret sense discriminacions.

8. Promoure el coneixement dels drets i deures laborals entre les persones estrangeres en general i especialment entre les que treballen en el sector de treballadores de la llar o de la cura de les persones o d'altres sectors laborals vulnerabilitzats.

23/10/2016 : Taula/debat sobre les treballadores de la llar i el treball de cura de persones

En el marc de la Trobada Barcelona Ciutat diversa s'ha organitzat una taula amb diferents entitats per tal de donar a conèixer la realitat del sector.

23/10/2016 : Mural interactiu sobre el treball de cura de les persones

En el marc de la Trobada Barcelona Ciutat diversa una de les entitats de la Carpa de la Dona va preparar un mural interactiu sobre el treball de cura de les persones.

2016 - Informació sobre Mòduls B de Coneixements laborals

Enviament d’informació mitjançant correu electrònic sobre la formació de Coneixements laborals. En el marc de la Trobada BCD s'ha facilitat la interacció entre entitats que fan la formació i les entitats que poden tenir persones receptores.

2017 : Tema de l’any : Per la dignificació del treball de la llar i de les cures.

El Consell va escollir aquest com a tema central de l’any 2017, a proposta de diverses entitats coneixedores de la situació de greuge a nivell laboral i social i de menysteniment dels drets de les persones que treballen en aquest sector, majoritàriament dones i immigrades estrangeres.

Es va treballar en diverses accions en resposta als objectius de dignificació, sensibilització i reconeixement social.

22/10/2017 : Trobada Barcelona Ciutat Diversa dedicada al treball de la llar i les cures

Dins el marc de la Trobada es van programar un seguit de taules rodones a l’auditori i es va presentar el documental “La realitat del treball de la llar. Dignificació i sensibilització.” Les entitats també van realitzar diverses activitats en relació a aquesta temàtica.

30/11/2017 : Presentació del Document de “68 Propostes per a la dignificació del treball de la llar i les cures”

Les entitats partícips del Grup de Treball per la dignificació del treball de la llar i les cures van presentar al plenari del 30 de novembre el document de propostes orientades a reivindicar el dret de les persones treballadores de la llar i les cures.

18/12/2017 : Lliurament del Premi del CMIB

L’objectiu del premi era reconèixer la feina de les diverses entitats que treballen per la dignificació del treball de la llar i les cures. L’entitat premiada va ser “Mujeres Pa’lante” amb el seu projecte  “Transformant-nos “ per a la reivindicació dels drets de les dones migrades treballadores de la llar i les cures que pretén transformar el marc legal vigent, donar a conèixer els drets de les pròpies treballadores i promoure formes alternatives d’autogestió com poden ser les cooperatives.  També es va presentar un vídeo resum amb tots els projectes presentats.

22/10/2017 : Manifest per a la dignificació del treball de la llar i les cures.

Lectura participada i elaborada per les entitats del consell per a la dignificació del treball de la llar i les cures.

22/12/2017 : Declaració institucional per la dignificació del treball a la llar i les cures

Des del CMIB es va liderar la presentació i aprovació de la  declaració institucional per la dignificació del treball de la llar i les cures en el plenari de l’Ajuntament de Barcelona.

2017 : Publicació del vídeo i difusió de 6 càpsules .

Es tracta de 6 càpsules extretes a partir del video esmentat, elaborat pel Consell Municipal d'Immigració de Barcelona, amb l'objectiu de disposar de videos curts per llençar comunicativament a partir de twits o en altres contextos comunicatius, donant visibilitat i sensibilitzant entorn la manca de drets, especialment drets laborals, i la precarietat de les persones treballadores de la llar i les cures, principalment dones immigrades i sovint en situació irregular i en l'economia submergida.

2018 : Espai d’Informació i Recursos per la Cura a Barcelona

Amb l’aprovació al Plenari de les “68 propostes  per la Dignificació del Treball de la llar i les cures” s’ inicia la col·laboració del CMIB en la creació d’un espai d’informació i recursos per la cura de referència a la ciutat, i la creació de la Guia “Cuidem qui ens cuida” per a les persones treballadores de la llar i les cures.

Febrer 2019 : ESPAI BARCELONA CUIDA

Presentació per part del Sr.David Malmusi, Cap de Serveis de Salut, de l’ESPAI BARCELONA CUIDA a la Comissió de seguiment de Treball de la llar i les cures .Es presenta com una primera resposta integral amb un equip multifuncional, per tant l'objectiu es que hi hagi suficients agents implicats en diversos àmbits per a donar la resposta adequada de manera àgil i eficaç. La col·laboració ha continuat al llarg del 2019.

 

Abril 2018

Constitució de la Comissió de Seguiment del Treball de la llar i les cures. Aquesta Comissió es crea amb la finalitat de fer un seguiment a la Mesura de govern, a la Declaració institucional ,al informe “68 propostes per la dignificació del Treball de la llar i les cures” aprovat en Plenari, i la ratificació del conveni 189. La Comissió també farà seguiment i repàs de propostes, acordar accions concretes i difusió.   

9. Realitzar un grup de treball que generi propostes i estratègies que facilitin la implementació de la gestió de la diversitat a les empreses.

Any 2018 : Pla de Formació i Enfortiment

Atenent a la priorització que les pròpies entitats van establir en un procés participatiu, s’han realitzat les següents sessions : Sistema educatiu (necessitats i recursos) – Dret a l’habitatge i discriminació -  Treball en xarxa – Certificat digital – Servei d’atenció a les dones (Prevenció violència de gènere) – Drets laborals i inserció laboral – Gestió de Projectes .

Febrer 2019 : La Comissió de Seguiment del Treball de la Llar i les cures presenta l’espai “Barcelona cuida”

Espai d’informació i orientació, un servei pioner per a donar visibilitat al sector i ser lloc de referencia per la ciutadania, com una primera resposta integral amb un equip multifuncional. El Consell hi te representació i fa aportacions al Consell assessor.

Març 2019 – Difusió i col•laboració amb el programa Acredita't al SAIER.

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, amb el que disposen de l'experiència però no de l'acreditació oficial. Aquest procés d'avaluació permet que puguin tenir certificació oficial.

1.3 Combatre el racisme social i institucional, la discriminació i la xenofòbia

10. Participar en els espais de denúncia del racisme, la xenofòbia i la islamofòbia (xarxes organitzades, 21 de març Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial).

23-05-2016: Difusió de la plataforma "Dret a la Nacionalitat"

Difusió d’aquest espai de treball per afavorir el treball en xarxa de les entitats del CMIB amb altres espais.

Gener 2017: Participació de membres del CMIB en les consultes per l’elaboració del Pla contra la islamofòbia.

22/03/2018 : Comunicat de rebuig al currículum educatiu proposat pels Ministeris d’Educació, Cultura i Esport i el de Defensa

A partir d'una Comissió d’Opinió d’Urgència es mostra el rebuig del CMIB a considerar la “immigració irregular” com a amenaça als valors.

2018

Participació en la MG Pla municipal de lluita contra la  islamofòbia per part d'entitats del CMIB.

21/03/2019 Dia Internacional per a l'eliminació de la discriminació racial

Adhesió del Consell i de diverses entitats a la Declaració Institucional presentada en el marc del Dia Internacional per a l’ eliminació de la discriminació racial aprovada a la Comissió de Presidència del dia 20 Març .

26/03/2019 Comunicat Antiracista

A la reunió de la Comissió Permanent s'aprova i es difon un comunicat per part del CMIB arran dels darrers esdeveniments de caire xenòfob, racista i islamòfobs, com l'atac a centres MENA i les darreres declaracions del PP respecte a l'adopció d'infants de mare migrant o la massacre a les mesquites.

11. Fer difusió d'accions i campanyes contra el racisme, la xenofòbia i la islamofòbia (vinculades a la Xarxa BCN Antirumors o d'altres entitats i xarxes).

13-10-2016: Invitació a participar en l'elaboració del Pla municipal per la lluita contra la islamofòbia.

2016: Altres informacions

11/11: Taula rodona: “Construïm Cultura: Una mirada jove i diversa”.

27-1-2017: Jornades #BCNvsOdi: "Estratègies per combatre la intolerància a les xarxes socials".

Enviament d’informació per facilitar la participació.

18-04-2018: Difusió de la campanya de la Xarxa BCN Antirumors #AturemRumors.

Suport al llançament de la campanya #AturemRumors per fer front a l’augment dels missatges i discursos populistes i difusió del manifest.

22/03/2018: Comunicat de rebuig al currículum educatiu proposat pels Ministeris d’Educació, Cultura i Esport i el de Defensa

A partir d’una Comissió d'Opinió d'Urgència es mostra el rebuig del CMIB a considerar la “immigració irregular” com a amenaça als valors.

25/04/2018 : Comunicat d’adhesió a la declaració del Consell Municipal de Cooperació de suport a Proactiva Open Arms

Per acord aprovat en Comissió Permanent, el CMIB posa de manifest el seu suport a l'entitat Proactiva Open Arms.

2018

Participació en la MG Pla Municipal de lluita contra la islamofòbia per part d'entitats del CMIB.

Març 2019 – Invitació Taula rodona – “El racisme té memòria

Dins el marc del dia contra el racisme, 21 març, l'Espai Avinyó va organitzar aquest exercici d'apropament i reparació amb relació a la memòria històrica, ja que per entendre el racisme avui cal comprendre la seva construcció històrica.

2017

12. Fer accions de sensibilització per donar visibilitat a la situació de les persones refugiades.

20-06-2016: Acte del Dia Mundial de les Persones Refugiades.

Organització d’un acte institucional (recepció de l’alcaldessa i acte amb testimonis) i reivindicatiu (mostra d’entitats, actuacions, Biblioteca Vivent...).

20-06-2016: Exposició "Refugi: el rostre de les xifres".

Elaboració d’aquesta exposició amb testimonis, dades dels països emissors i receptors, les sol·licituds i concessions a Europa i a Espanya, factors que vulnerabilitzen i actors en la resposta a l’acollida.

29-02-2016: Enviament d'informació, taula rodona "Refugi" a l'Espai Avinyó.

S’envia un correu electrònic amb informació sobre la taula.

23-10-2016: Xerrada "Promovent la inserció laboral dels refugiats i refugiades a Barcelona".

En el marc de la BCD Barcelona Ciutat Diversa.

20-06-2017: Acte del Dia Mundial de les Persones Refugiades

Col·laboració en la preparació, que el 2017 es traspassa des del CMIB a Ciutat Refugi. Participació en l’acte del 20 de juny de 2017. Exposició refugi: actualitzada des del CMIB i prevista per la Trobada de la BCN Diversa 2017.

Octubre 2017. Exposició refugi

Actualitzada des del CMIB i presentada en la Trobada de la Bcn diversa 2017.

20/06/2018 Acte Dia Mundial de les persones refugiades

Col·laboració en la preparació i participació en l'acte del 20 de juny. Exposició refugi: prevista per la Trobada de la Bcn diversa 2018.

Octubre 2018. Exposició Ruido Photo sobre refugi

Dins el marc de la Trobada de Bcn ciutat diversa 2018, exposició per mostrar el rostre de les xifres i sentir les diferents veus d'una mateixa realitat.  

20/06/2019 Acte Dia Mundial de les persones refugiades

Col·laboració en la difusió dels actes del 20 de juny. 

2017

13. Facilitar informació i formació sobre els canals existents de denúncia de situacions discriminatòries que es produeixen a la ciutat (Oficina per la No-Discriminació, OND; Sindicatura de Greuges de Barcelona; Fiscalia Provincial de Barcelona - Serveis de Delictes d'Odio i Discriminació; altres entitats).

2016: Reunió de la CP amb la Fiscalia de Barcelona. Servei de Delictes d'Odi i Discriminació.

Membres de la CP es reuneixen amb el fiscal per establir una sessió informativa-formativa adreçada a les entitats del CMIB en aquesta matèria (delictes). S’acorda coordinar-la amb una sessió prèvia amb els Mossos d’Esquadra i la Generalitat, en matèria de faltes administratives pel mateix concepte (racisme, odi, discriminació, xenofòbia). Sessions que cal fer el primer trimestre del 2017.

25-11-2016: Difusió de la Memòria 2015 de la Fiscalia de Barcelona. Delictes d'odi i discriminació.

15-06-2017: Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i discriminació". Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció General de la Policia.

S’ha fet aquesta sessió, a càrrec del fiscal Sr. Miguel Ángel Aguilar i del Sr. Albert Oliva (Mossos d’Esquadra) per oferir coneixement i contacte amb els organismes i persones implicades des de la Fiscalia i des de la Direcció General de Policia, i alhora per mostrar la importància i el paper de la denúncia per tal de promoure-la i contribuir a la lluita contra la discriminació, la xenofòbia i el racisme.

30-11-2017: Presentació de l’Oficina per la No Discriminació (OND) al Plenari.

El director de l’Oficina per la No Discriminació va presentar aquest servei al Plenari del Consell, així com la Mesura de Govern adoptada el passat mes de juliol per dotar de nous recursos aquest canal de denúncia de situacions discriminatòries.

Juny 2017

Difusió de relatoria de la Sessió sobre delictes d’odi per correu electrònic i al web del CMIB.

2018

Presentació OND a la sessió formativa sobre habitatge, i col·laboració en la recerca i propostes sobre Discriminació i habitatge.

4 Novembre 2018.

Participació de la OND en el Punt d’Informació de la Trobada BCN Ciutat diversa.

2019

Col·laboració i participació en la 5a Convenció Les veus de les persones grans, organitzada pel Consell Assessor de la Gent Gran per un envelliment digne, actiu i sense discriminacions.

2019

Col·laboració de l'OND en recerca i propostes sobre persones migrades i envelliment i participació en la Trobada BCN ciutat diversa 2019.

2019

Tramesa informativa i presentació en Plenari de l'Informe sobre l'estat de la discriminació a Barcelona.

2017

14. Crear un protocol per recollir, vehicular i fer seguiment de les situacions de discriminació, dificultats administratives o altres situacions de vulneració de drets que afecten les persones immigrades.

2019

Establiment de col·laboració amb OND i SOS Racisme i previsió de treballar un protocol en relació al tema Habitatge i discriminació.

15. Aplicar les estratègies existents i generar-ne de noves, així com dur a terme accions dirigides a la resolució i denúncia de les situacions de discriminació, combatre rumors i sensibilitzar sobre el valor de la diversitat en la construcció de la ciutat.

23-10-2016: Diferents activitats desenvolupades en el marc de la BCN Ciutat Diversa.

En el marc de la BCD Barcelona Ciutat Diversa s’han fet moltes activitats en aquest sentit: - Biblioteca Vivent - Jo no soc racista, però... (activitat del Catàleg Antirumors) - 2016 L’odissea de la nacionalitat: donar visibilitat a les barreres existents en l’accés a la nacionalitat - D’oca en oca les violències ens toquen: situacions de violència exercida vers les dones i dones migrades - Xerrades i debats: persones trans i mercat de treball, treballadores de la llar i treball de cura de persones, participació política dels joves diversos, persones refugiades i mercat de treball...

15-06-2017: Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i discriminació". Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció General de la Policia.

22/10/2017 : Diferents activitats realitzades en el marc de la Trobada BCN Ciutat Diversa

En el marc de la Trobada s'han realitzat moltes activitats en aquest sentit: - Biblioteca Vivent – Rumors de pedra... (activitat del catàleg antirumors) -  Diverses activitats reivindicatives i de denúncia per a la dignificació del treball de la llar i les cures, entorn el refugi, el bullying, el tracte institucional... - 4 taules rodones a l’Auditori i vídeo de sensibilització sobre treball de la llar.

Octubre 2017 : Manifest per la dignificació del Treball de la llar i les cures

Lectura participada amb les entitats en el marc de la Trobada BCN ciutat diversa celebrada el 22 d’Octubre de 2017 . Manifest reivindicatiu per a valorar i donar visibilitat a la situació de les persones treballadores de la llar i les cures, per un millor reconeixement social i dignificació.

22/12/2017 : Declaració institucional per la dignificació del treball a la llar i les cures

Des del CMIB es va liderar la presentació i aprovació de la  declaració institucional per la dignificació del treball de la llar i les cures en el plenari de l’Ajuntament de Barcelona.

22/03/2018 : Comunicat de rebuig al currículum educatiu proposat pels Ministeris d’Educació, Cultura i Esport i el de Defensa

A partir d’una Comissió d’Opinió d’Urgència es mostra el rebuig del CMIB a considerar la “immigració irregular” com a amenaça als valors.

25/04/2018 : Comunicat d’adhesió a la declaració del Consell Municipal de Cooperació de suport a Proactiva Open Arms

Per acord aprovat en Comissió Permanent, el CMIB posa de manifest el seu suport a l’entitat Proactiva Open Arms.

04/11/2018 : Trobada Bcn Ciutat diversa.

Diverses activitats de denuncia i reivindicació : Biblioteca vivent (activitat per a trencar prejudicis), jocs de rol, tallers, rumors de pedra (anti-rumors), activitats per visibilitzar les dificultats de persones migrades i LGBTI en l’accés a l’habitatge, Jornada a l’Auditori, quatre vídeos de sensibilització, reportatge i 5 càpsules de difusió.

Novembre 2018 : Manifest pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A Barcelona hi cabem totes

Lectura participada en el marc de la Trobada Bcn Ciutat diversa, dedicada enguany a “ Persones immigrades i discriminació en el dret de l’habitatge “, del Manifest  reivindicatiu per a  que l’habitatge sigui considerat un be social com la sanitat, l’educació o la cobertura social i no una mercaderia, amb un accés i manteniment digne independentment de la condició o provinença.

Desembre 2018 – Presentació Informe “Persones Immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge. Propostes del CMIB”.

Aprovades en el Plenari 27.11.18. Partint de la base que el reconeixement al dret a l’habitatge com una de les bases mes importants per a la vida de les persones i les famílies s’ha treballat en 40 propostes per assolir l’objectiu sense discriminacions.

16 Maig 2019 – Manifest contra el discurs d’odi, el racisme i la xenofòbia i per la no instrumentalització de la immigració a les eleccions.

Davant les properes eleccions municipals i europees, el CMIB demana al conjunt de forces polítiques la no instrumentalització de la immigració i de les persones migrades en la campanya electoral.

Octubre 2019 - Declaració Institucional.

Davant les noves eleccions generals el 10 de Novembre es fa una declaració institucional instant a les formacions  polítiques a no reproduir discursos racistes i xenòfobs ni durant la campanya electoral ni posteriorment. 

Novembre 2019. Manifest “Per un envelliment actiu, amb drets i benestar per a les persones migrades a Bcn”

Preparació conjunta amb les entitats participants a la Trobada Bcn ciutat Diversa del Manifest  “Per un envelliment actiu, amb drets i benestar per a les persones migrades i refugiades a Bcn.” Lectura participada durant l’acte de la Trobada.

2017

16. Col·laborar en les accions de sensibilització institucional en l'àmbit municipal adreçades als serveis municipals per evitar i combatre el racisme, la xenofòbia i la islamofòbia.

Gener 2017: Invitació a la presentació del Pla municipal contra la islamofòbia.

Les entitats del Consell van ser convidades a la presentació del Pla contra la islamofòbia.

15-06-2017: Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i discriminació". Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció General de la Policia.

Realitzada amb l’objectiu de promoure la denúncia i contribuir a la lluita contra la discriminació, la xenofòbia i el racisme. Informació sobre l’OND, l’Oficina per la No Discriminació.

01-12-2016: Presentació al Plenari del Pla municipal de lluita contra la islamofòbia.

En el plenari del Consell es va presentar la Mesura de Govern que emmarca el Pla municipal per combatre la islamofòbia a la ciutat.

Març 2017

Es constitueix el Grup de Treball de la llar i les cures amb dues línies de treball:  un grup de treball format per entitats i juristes que pugui elaborar un document del consell amb propostes adreçades a les diferents administracions i un altre línia amb els temes a abordar i les possibles accions.

2017 a 2019

Col·laboració amb organismes municipals responsables en el tema del Treball de  la llar i les cures com el Punt de Defensa els Drets laborals, Feminismes, Servei Atenció a les dones, Economia de les cures... per garantir que es tingui en compte els drets de les persones migrades i se les inclogui en les polítiques publiques.

Abril 2018

Es constitueix la comissió de Seguiment de les propostes per la dignificació del treball de la llar i les cures. La comissió es constitueix per a donar continuïtat a la feina i fer un seguiment de retorn de la MG de la democratització de les cures i definir i acordar propostes i accions.

Juliol 2018

Sessió informativa “Dret a l’habitatge i recursos disponibles en relació a les persones immigrades“ amb la participació de IMHAB.

Juliol 2018 – Informe Seguiment Pla Municipal contra la Islamofòbia.

S'ha seguit treballant en diversos fronts, BCNvdsOdi, tallers a la OAR i OND, Projecte “canviem la mirada” i la xarxa Bcn anti-rumors.

2018

Col·laboració amb organismes municipals responsables en el tema del dret a un habitatge digne com el Departament d’Habitatge, l'Institut Municipal d'Estadística, el Districte de Ciutat Vella...per garantir que es tinguin en compte els drets de les persones migrades i se les inclogui en les polítiques publiques.

Febrer 2019

La Comissió de Seguiment del Treball de la Llar i les cures presenta l’espai “Barcelona cuida” com un espai d’informació i orientació, un servei pioner per a donar visibilitat al sector i ser lloc de referencia per la ciutadania, com una primera resposta integral amb un equip multifuncional. El Consell hi te representació i fa aportacions al Consell assessor.

Març 2019

Participació a la Comissió Mixta per a seguir  treballant en les propostes de futur del Pla Municipal de Lluita contra la Islamofòbia.

2019

Col·laboració amb organismes municipals responsables en el tema de l'envelliment actiu, amb benestar i sense discriminacions com el Consell Assessor de la Gent Gran, Dept. Promoció del la gent gran, fundació Salut i envelliment de la UAB...per garantir que es tinguin en compte els drets de les persones migrades i se les inclogui en les polítiques públiques.

1.4 Reforçar la construcció d'un discurs comú i donar-hi visibilitat

2017

17. Promoure la participació de les entitats a la Comissió d'Opinió d'Urgència (COU) i als grups consultors o comissions que es puguin crear (facilitar informació prèvia per contextualitzar la temàtica).

25-10-2016: COU per exigir el tancament del CIE.

18-05-2016: COU dret a vot i no instrumentalització de la immigració en les eleccions.

Març-novembre de 2017: GT Treball de la Llar i les Cures.

 • 20-3-2017: inici amb un grup ampli. Acord d’objectius de treball.
 • Objectiu: elaboració de document de propostes i manifest del CMIB.
 • Maig del 2017: inici dels grups operatius. Es constitueixen dos subgrups: A. Laboral i Seguretat Social. B. Reconeixement social, salut i formació/empoderament.
 • Es facilita informació prèvia per part de persones especialitzades en cada temàtica.
 • Calendari: reunions dels GT entre maig i octubre del 2017. Preparació del manifest per presentar a la Trobada de la BCN Ciutat Diversa (22-10-2017) i del document per presentar i aprovar al Plenari del 30-11-2017.

Juny del 2017: Elaboració del Manifest per la dignificació i visibilització del treball de la llar i la cura de les persones.

Des del Grup de Treball de la Llar i la Cura de les Persones es va preparar una proposta de manifest, presentada al grup ampli i al conjunt d’entitats del Consell d’Immigració per rebre aportacions i per a l’aprovació i posterior lectura en la Trobada de la BCN Ciutat Diversa l’octubre del 2017.

22/03/2018: Comissió d’Opinió d’Urgències per a elaborar un comunicat de rebuig al currículum educatiu proposat pels Ministeris d’Educació, Cultura i Esport i el de Defensa

Rebuig del CMIB a considerar la “immigració irregular” com a amenaça als valors. Amb la participació de 14 persones.

Maig - novembre 2017

Grup de Treball per organitzar, realitzar i valorar la Trobada BCN Ciutat diversa 2017, amb 10 reunions, 40 entitats i nombrosa participació.

Maig - juny 2018

Grup de Treball per organitzar, realitzar i valorar la Trobada BCN Ciutat diversa 2018, amb 7 reunions fins el moment, 41 entitats, algunes convidades, i nombrosa participació. 

Abril - desembre 2018: Constitució Comissió de Seguiment del Treball de la llar i les Cures

2 reunions per a comprovar quines s’han implantat, quines per la seva naturalesa van evolucionant i les prioritzacions i plans d’acció de futur.

Juny – desembre 2018

11 reunions per a organitzar la Trobada, tan general com per carpes, i una final per la valoració. El total d'entitats participants va ser de 49 (10 convidades) i 15.100 persones assistents.

Novembre 2018: Manifest pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A Barcelona hi cabem totes

Constitució d’un grup de treball per a l’elaboració del manifest i aprovació seguint els criteris de COU. Lectura participada en el marc de la Trobada Bcn Ciutat diversa, dedicada enguany a "Persones immigrades i discriminació en el dret de l’habitatge", del Manifest reivindicatiu per a que l’habitatge sigui considerat un bé social com la sanitat, l'educació o la cobertura social i no una mercaderia, amb un accés i manteniment digne independentment de la condició o provinença.

2018

Participació en el seguiment de la MG pel Foment de la Participació de persones d’orígens i contextos culturals diversos.

Febrer 2019

Comissió de seguiment per la dignificació del Treball de la llar i les cures. Es presenta el nou ESPAI BCN CUIDA  presentat com una primera resposta integral amb un equip multifuncional. Es constitueix un Consell assessor amb representació dels diferents sectors, inclòs CMIB.

2019

Inici del Grup de Treball per a la preparació i organització de la Trobada Barcelona Ciutat diversa, amb la col·laboració de les entitats del Consell i entitats convidades. El tema de l’any “Persones migrades i envelliment”.

16 maig 2019 – Manifest contra el discurs d'odi, el racisme i la xenofòbia i per la no instrumentalització de la immigració a les eleccions.

Davant les eleccions municipals i europees, el CMIB demana al conjunt de forces polítiques la no instrumentalització de la immigració i de les persones migrades en la campanya electoral.

Octubre 2019 - Declaració Institucional.

Davant les eleccions generals el 10 de Novembre es fa una declaració institucional instant a les formacions  polítiques a no reproduir discursos racistes i xenòfobs ni durant la campanya electoral ni posteriorment.

2017

18. Elaborar comunicats amb el posicionament del Consell respecte de temàtiques rellevants que afectin negativament les persones immigrades (llei d'estrangeria, CIE, persones refugiades, tràfic de persones, situacions de discriminació i explotació laboral, racisme i xenofòbia…).

18-05-2016: Comunicat per la plena ciutadania: dret a vot i no instrumentalització de la immigració.

26-10-2016: Manifest exigint el tancament del CIE.

Document elaborat el dia 1 d’agost i revisat el 26 d’octubre.

Juny del 2017: Preparació del Manifest per la dignificació i visibilització del treball de la llar i la cura de les persones.

Des del Grup de Treball de la Llar i la Cura de les Persones s’està preparant una proposta de manifest, que està previst presentar al grup ampli i al conjunt d’entitats del Consell d’Immigració per rebre aportacions i per a l’aprovació i posterior lectura en la Trobada de la BCN Ciutat Diversa l’octubre del 2017.

22-10-2017: Presentació del Manifest del CMIB per la dignificació del treball de la llar i les cures.

En el marc de la Trobada BCN Ciutat Diversa, juntament amb altres actuacions, es va llegir el manifest acordat pel CMIB en el Plenari.

22-03-2018: Comunicat de rebuig al currículum educatiu proposat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i pel de Defensa.

A partir d’una Comissió d’Opinió d’Urgència es mostra el rebuig del CMIB a considerar la immigració irregular com a amenaça als valors.

Novembre 2018 : Manifest pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A Barcelona hi cabem totes.

Lectura participada en el marc de la Trobada Bcn Ciutat diversa, dedicada enguany a “ Persones immigrades i discriminació en el dret de l’habitatge “, del Manifest  reivindicatiu per a  que l’habitatge sigui considerat un be social com la sanitat, l’educació o la cobertura social i no una mercaderia, amb un accés i manteniment digne independentment de la condició o provinença.

21/08/2017: Comunicat conjunt de la taula de Ciutadania i el Consell Municipal d'Immigració.

Davant els greus atemptats soferts a Barcelona i Cambrils, la Taula de Ciutadania i Immigració de Catalunya i el Consell Municipal d'Immigració condemnen aquest atacs de manera rotunda i mostren el màxim suport i recolzament a les víctimes.

• 25/04/2018 : Comunicat d’adhesió a la declaració del Consell Municipal de Cooperació de suport a Proactiva Open Arms.

Per acord aprovat en Comissió Permanent, el CMIB posa de manifest el seu suport a l’entitat Proactiva Open Arms.

Novembre 2018: Manifest pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A Barcelona hi cabem totes.

Lectura en el marc de la Trobada celebrada el 04 Novembre dedicada al tema de l’any Persones immigrades i discriminació en el dret de l’habitatge. Manifest  reivindicatiu per a  que l’habitatge sigui considerat un be social com la sanitat, l’educació o la cobertura social i no una mercaderia, amb un accés i manteniment digne independentment de la condició o provinença.

16 Maig 2019 – Manifest contra el discurs d’odi, el racisme i la xenofòbia i per la no instrumentalització de la immigració a les eleccions.

Davant les eleccions municipals i europees, el CMIB demana al conjunt de forces polítiques la no instrumentalització de la immigració i de les persones migrades i refugiades, després dels darrers esdeveniments de caire xenòfob, racista i islamòfobs, com l'atac a centres MENA i les darreres declaracions del PP respecta l’adopció d'infants de mare migrant o la massacre a les mesquites en la campanya electoral.

2019

Preparació conjunta amb les entitats participants a la Trobada Bcn ciutat Diversa del Manifest  “Per un envelliment actiu, amb drets i benestar per a les persones migrades i refugiades a Bcn.” Lectura participada durant l’acte de la Trobada.

2017

19. Promoure declaracions institucionals del Plenari municipal en aquells temes que el CMIB consideri d'especial rellevància, i promoure l'adopció de les mesures necessàries per al seu compliment.

18-05-2016: Declaració institucional per la plena ciutadania: dret a vot i la no instrumentalització a les eleccions.

27-10-2016: El Consell de Benestar Social CBS se suma al manifest pel tancament del CIE.

El vicepresident del CMIB explica el manifest que es va elaborar exigint el tancament del CIE i el CBS aprova sumar-se al manifest.

Març-juny del 2017: GT Treball de la Llar i les Cures.

 • 20-3-2017: inici amb un grup ampli. Acord d’objectius de treball.
 • Objectiu: elaboració de document de propostes i Manifest del CMIB.
 • 9-5-2017: inici dels grups operatius. Es constitueixen dos subgrups: A. Laboral i Seguretat Social. B. Reconeixement social, salut i formació/empoderament amb calendari de reunions entre el maig i l’octubre del 2017.
 • Calendari: preparació del manifest que es presenta a la Trobada de la BCN Ciutat Diversa (22-10-2017) i del document que es presenta i s’aprova al Plenari del 30-11-2017.

22-12-2017: Declaració institucional per la dignificació del treball a la llar i les cures.

Des del CMIB es va liderar la presentació i l’aprovació d’una declaració institucional per la dignificació del treball de la llar i les cures al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.

Octubre 2019 - Declaració Institucional

Davant les noves eleccions generals el 10 de Novembre es fa una declaració institucional instant a les formacions  polítiques a no reproduir discursos racistes i xenòfobs ni durant la campanya electoral ni posteriorment.

20. Donar visibilitat al posicionament del Consell amb una doble projecció, interna (entitats membres) i externa (institucions, mitjans de comunicació, altres entitats i ciutadania en general).

18/02/2016: Enviament del manifest sobre el procediment de concessió de la nacionalitat espanyola per a la residència (CMIB i xarxa entitats d acollida) al Ministeri de Justícia (Subdirecció General dels Registres i del Notariat).

Enviament d’una carta del tinent d’alcaldia, el Sr. Jaume Asens, al subdirector general de Nacionalitat i Estat Civil amb l’explicació de la preocupació del CMIB sobre la concessió de la nacionalitat espanyola per a la residència i el manifest elaborat.

Desembre 2016. Roda de premsa. Balanç del compliment de les 67 propostes.

Amb la participació de la comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, el vicepresident i juristes de la Comissió.

18/12/2016 Dia Internacional del Migrant

Una diada proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 4 de desembre de l’any 2000. Aprofitant aquesta diada, l'Ajuntament de Barcelona celebra un Acte commemoratiu i institucional, on es realitza el lliurament del 8è Premi Consell Municipal d’Immigració.

21/08/2017 Comunicat conjunt de la taula de Ciutadania i el Consell Municipal d’Immigració

Davant els greus atemptats soferts a Barcelona i Cambrils, la Taula de Ciutadania i Immigració de Catalunya i el Consell Municipal d'Immigració condemnen aquests atacs de manera rotunda i mostren el màxim suport i recolzament a les víctimes.

22/10/2017 Trobada BCN Ciutat Diversa

En el marc de la Trobada s'han realitzat diverses activitats reivindicatives i de denúncia per a la dignificació del treball de la llar i les cures.

A l’Auditori es van realitzar 4 taules rodones al voltant del treball de la llar i les cures :

 • amb experiències personals.
 • drets laborals i reconeixement social.
 • formació amb el programa Acredita’t.
 • la llei d’estrangeria i els serveis d’intermediació.

30/11/2017 Presentació del Document de “68 Propostes per a la dignificació del treball de la llar i les cures”

Les entitats partícips del Grup de Treball per la dignificació del treball de la llar i les cures van presentar al plenari del 30 de novembre el document de propostes orientades a reivindicar el dret de les persones treballadores de la llar i les cures.

2017 Publicació del vídeo i difusió de 6 càpsules

El Consell Municipal d’Immigració en col·laboració amb les entitats del sector, va presentar a l’Auditori  el vídeo “Treball de la llar i les cures, una feina per dignificar”. A partir d’aquest vídeo es van crear 6 càpsules  amb l'objectiu de disposar de vídeos curts per llençar comunicativament a partir de twits o altres contextos comunicatius, donant visibilitat i sensibilitzant entorn la manca de drets, especialment drets laborals, i la precarietat de les persones treballadores de la llar i les cures, principalment dones immigrades i sovint en situació irregular i en l'economia submergida.

Octubre 2017: Manifest per la dignificació del treball de la llar i les cures

Lectura participada amb les entitats en el marc de la Trobada BCN ciutat diversa celebrada el 22 d’Octubre de 2017. Manifest reivindicatiu per a valorar i donar visibilitat a la situació de les persones treballadores de la llar i les cures, per un millor reconeixement social i dignificació.

18/12/2017: Roda de Premsa

Presentació del document “68 propostes per a la dignificació del treball de la llar i les cures “ i Declaració Institucional per la dignificació del treball de la llar.

18/12/2017 Dia Internacional del Migrant

L'Ajuntament de Barcelona celebra un Acte commemoratiu i institucional, on es realitza el lliurament del 9è Premi Consell Municipal d’Immigració.

Gener 2018

Participació i aportacions a la Mesura de Govern de Participació diversa.

22/03/2018: Comunicat de rebuig al currículum educatiu proposat pels Ministeris d’Educació, Cultura i Esport i el de Defensa

A partir d'una Comissió d'Opinió d'Urgència es mostra el rebuig del CMIB a considerar la “immigració irregular” com a amenaça als valors.

25-04-2018: Comunicat d’adhesió a la declaració del Consell Municipal de Cooperació de suport a Proactiva Open Arms

Per acord aprovat en Comissió Permanent, el CMIB posa de manifest el seu suport a l’entitat Proactiva Open Arms.

2018: GT Treball de la Trobada Barcelona ciutat diversa. Tema de l’any: Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge.

Es tracta d’una problemàtica que afecta tota la població i, de forma rellevant, persones migrants de manera quotidiana i en els seus drets o oportunitats, a través d’obstacles específics com poden ser la llei d’estrangeria i la situació d’irregularitat, o bé la discriminació i moltes vegades racisme que pateixen, entre d’altres.

04/11/2018: Jornada a l’Auditori sobre el dret a l’habitatge digne, amb 4 taules rodones:

 • Immigració i habitatge, experiències i testimonis.
 • Situació de l’habitatge a Bcn com afecta a la immigració des de una perspectiva interseccional.
 • La llei d'estrangeria, el refugi i el dret a l'habitatge.
 • Habitatge: reptes i propostes. Presentació de projectes innovadors.

04/11/2018: Manifest pel dret a un habitatge digne i sense discriminacions. A Barcelona hi cabem totes.

Lectura en el marc de la Trobada celebrada el 4 de Novembre dedicada al tema de l’any Persones immigrades i discriminació en el dret de l’habitatge. Manifest  reivindicatiu per a  que l’habitatge sigui considerat un bé social com la sanitat, l’educació o la cobertura social i no una mercaderia, amb un accés i manteniment digne independentment de la condició o provinença.

Desembre 2018 – Presentació Informe “Persones Immigrades i discriminació en el dret a l'habitatge. Propostes del CMIB”.

Aprovades en el Plenari 27.11.18. Partint de la base que el reconeixement al dret a l’habitatge com una de les bases mes importants per a la vida de les persones i les famílies s’ha treballat en 40 propostes per assolir l’objectiu sense discriminacions.

18/12/2018 Dia Internacional del Migrant

L'Ajuntament de Barcelona celebra un Acte commemoratiu i institucional al Saló de Cent, en què es pronuncia una conferència i es realitza el lliurament del 10è Premi Consell Municipal d’Immigració.

26/03/2019 Comunicat Antiracista

A la reunió de la Comissió Permanent s'acorda la preparació d'un comunicat per part del CMIB arran dels darrers esdeveniments de caire xenòfob, racista i islamòfobs, com l'atac a centres MENA i les darreres declaracions del PP respecta l’adopció d'infants de mare migrant o la massacre a les mesquites.

Novembre 2019

Dins els actes de la Trobada Bcn Ciutat Diversa, Taula Rodona a l'Auditori sobre el tema de l'any “Persones migrades i envelliment actiu i amb benestar.” S’hi realitzen d’altres activitats:

 • Projecció del documental ”Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les dones migren?
 • Teatre Fòrum a càrrec de la Xixa Teatre “Fer-se gran i lluny dels orígens.”
 • Auca vivencial : Histories per viure i conviure.

18/12/2019 Dia Internacional del Migrant

L’Ajuntament de Barcelona celebra un Acte commemoratiu i institucional al Saló de Cent, on es realitza el lliurament del 11è Premi Consell Municipal d’Immigració i se celebra un col·loqui-diàleg amb persones grans migrades.

1.5 Garantir informació actualitzada en relació amb les modificacions en l'àmbit polític, social i jurídic que afectin les persones migrades pel que fa a polítiques públiques

2017

21. Fer sessions informatives sobre temes que afectin l'exercici de drets.

23-10-2016: Xerrades i taules de debat en el marc de la BCN Ciutat Diversa.

Xerrades i debats: persones trans i mercat de treball, treballadores de la llar i treball de cura de persones, participació política dels joves diversos, persones refugiades i mercat de treball...

15-6-2017: Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i discriminació". Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció General de la Policia.

22-10-2018: Programació de l’auditori de la Trobada BCN Ciutat Diversa.

En el marc de la Trobada es va llegir el manifest del CMIB per la dignificació del treball de la llar i les cures, es van programar un seguit de taules rodones a l’auditori i es va presentar el documental La realitat del treball de la llar. Dignificació i sensibilització.

30/11/2017 : Presentació del Document de “68 Propostes per a la dignificació del treball de la llar i les cures”

Les entitats partícips del Grup de Treball per la dignificació del treball de la llar i les cures van presentar al plenari del 30 de novembre el document de propostes orientades a reivindicar el dret de les persones treballadores de la llar i les cures.

Any 2017: Pla d'Enfortiment

Continua el Pla d’enfortiment a les entitats amb formacions sobre gestió administrativa, formulació de projectes, subvencions i justificacions.

2017

Durant tot l’any es fa enviament i difusió de cursos, formacions, xerrades informatives, tallers tant de Torre Jussana com d'altres que puguin ser d'interès per els membres del Consell.

Juny 2018

Presentació a Plenari de l'informe sobre Serveis i Polítiques d’Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona a càrrec del Sr. Joan Recasens, tècnic de l'Institut Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.

Any 2018: Pla de Formació i Enfortiment

Després de constituir la Comissió de Formació, es proposa un Pla de Formació i Enfortiment. Atenent a la priorització que les pròpies entitats van establir en un procés participatiu, es realitzen les següents sessions :

 1. Sistema educatiu (necessitats i recursos).
 2. Dret a l’habitatge i discriminació.
 3. Treball en xarxa.
 4. Certificat digital.
 5. Servei d’atenció a les dones (Prevenció violència de gènere).
 6. Drets laborals i inserció laboral.
 7. Gestió de Projectes.

 

Juny 2018: SISTEMA EDUCATIU

En aquesta formació es van tractar continguts rellevants com les matriculacions, el procés i amb especial esment quan es produeixen en circumstàncies especials com l'arribada fora de termini, les persones refugiades o el no empadronament. L'accés a serveis i recursos, siguin públics o mitjançant entitats (aules d'acollida, reforç escolar, accés a ajuts i beques...). L'homologació de títols, la comunicació entre escoles, AMPA i pares i l'accés a les escoles bressol.

Juny 2018: CERTIFICAT DIGITAL

L’Ajuntament de Barcelona va iniciar l’aplicació de llei per la qual les persones jurídiques, associacions i entitats sense ànim de lucre estan obligades a relacionar-se amb les administracions per mitjans electrònics. Per facilitar l’obtenció del certificat es van realitzar diverses sessions informatives per part de Torre Jussana i es va fer arribar a les entitats la guia per accedir al certificat digital. 

Juliol 2018: DRET A L’HABITATGE I DISCRIMINACIÓ

Sessió informativa sobre els recursos disponibles en relació a les persones migrades en seguiment del Pla per al dret a l’habitatge iniciat el 2016 amb el següents eixos estratègics:

 • Prevenir i atendre.
 • Garantir bon ús habitatge, ampliar  el parc assequible.
 • Rehabilitar i millorar el parc d’habitatge actual.

Setembre 2018: TREBALL EN XARXA

Com crear sinèrgies i mecanismes de col·laboració. El propòsit d’aquesta formació va ser potenciar el treball en xarxa i el coneixement mutu, aprenent dels coneixements d'altres al treballar en equip i conèixer els recursos de cada entitat amb l'objectiu d'atendre amb un ventall de recursos a les persones usuàries que es dirigeixen a les entitats.

Octubre 2018: SERVEIS D'ATENCIÓ A LES DONES I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

És una necessitat amb la que s’estan trobant moltes entitats, i per atendre a les persones que s’hi adrecin és important disposar de la informació quan a recursos, serveis i circuits que existeixen, especialment els serveis municipals. 

Novembre 2018: GESTIÓ DE PROJECTES

Formació dirigida a les persones amb projectes concrets, oferint suport per a portar-los a terme, començant pel disseny, la concreció d’idees, els recursos dels que es disposen i com obtenir fons més enllà de les subvencions.

04/11/2018

Jornada a l’Auditori, en el marc de la Trobada Barcelona Diversa, sobre el dret a l’habitatge digne amb 4 taules rodones:

 • Immigració i habitatge, experiències i testimonis.
 • Situació de l’habitatge a Bcn com afecta a la immigració des de una perspectiva interseccional.
 • La llei d'estrangeria, el refugi i el dret a l'habitatge.
 • Habitatge : reptes i propostes. Presentació de projectes innovadors.

Novembre 2018

Presentació a Plenari de l'informe “Persones Immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge” realitzat per la Sra. Clàudia Gallardo, a petició del Consell Municipal d'Immigració, amb la participació d'entitats del Consell i col·laboradores, on s’inclouen les propostes del CMIB.

2018

Durant tot l’any es fa enviament i difusió de cursos, formacions, xerrades informatives, tallers tant de Torre Jussana com d’altres que puguin ser d’interès per els membres del consell.

2019

Pla de formació i enfortiment. Preparació de les sessions formatives i informatives atenent a la priorització de les entitats. Estan previstes les següents sessions:

 • Generació de projectes cogestionats per entitats
 • Atenció i necessitats de la gent gran. Com donar una vida digna
 • Interculturalitat. Taller antirumors.
 • Com afrontar el racisme, abús de poder, delictes d’odi i discriminació.

Abril 2019: GENERACIÓ DE PROJECTES COGESTIONATS PER ENTITATS

L'objectiu d’aquest taller és aterrar a la pràctica el treball en xarxa i els projectes comunitaris en l’entorn de les nostres entitats, conèixer i compartir models i maneres de treballar en diferents territoris, i formes de col·laborar i compartir recursos amb entitats veïnals.

04/11/2019 Presentació a l’Auditori

En el transcurs de la Trobada Bcn Ciutat Diversa s’han realitzat a l’Auditori diverses programacions, la majoria al voltant del tema de l’any “Persones migrades i envelliment actiu i amb benestar”:

 • “Kusi Kushkani” Projecció del curt guanyador del Festival de Cinema Gent Gran 2019
 • Migració i envelliment: quina es la realitat” Taula rodona a càrrec de la Sra. Gabriela del Valle, sociòloga especialista en envelliment, amb testimonis de persones grans migrades i la visió des de les entitats de la ciutat, què fan i propostes.
 • Economies col·laboratives: una visió des del mon associatiu”, un sistema basat en persones que s’uneixen per satisfer necessitats en col·laboració mútua.
 • ”Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les dones migren? Projecció del documental que aborda els fenòmens de les cadenes o trames globals de les cures, les migracions i el model de desenvolupament .
 • “Fer-se gran i lluny dels orígens.” Teatre-fòrum a càrrec de La Xixa Teatre. Teatre interactiu per reflexionar i debatre.
 • Histories per viure i conviure: Auca vivencial. Programa que proporciona allotjament a joves estudiants al domicili de persones grans en situació de soledat. 

2019

Durant tot l’any es fa enviament i difusió de cursos, formacions, xerrades informatives, tallers etc. tant de Torre Jussana com d’altres que puguin ser d’interès per als membres del Consell.

22. Fer difusió d'informació, materials i xerrades que organitzi l'Administració i altres institucions respecte a temàtiques d'interès.

2016: Enviament d'informació d'interès, materials i xerrades.

 • Interculturalitat: butlletí, Espai Avinyó, Jornades periodisme, altres accions.
 • Jornades Participació Ajuntament 21 i 22 d’octubre 2016 - Pla de lluita contra el discurs de l’odi, octubre del 2016.
 • Jornada IMEB: Plurilingüisme i diversitat, octubre del 2016.
 • Nit de les Religions.
 • Setembre del 2016.
 • Diagnòstic participació dones llatinoamericanes.
 • Setembre del 2016.
 • 25-4 Reptes actuals dels drets humans: l’Ombudsman davant les amenaces (sessió específica sobre drets humans i persones migrades i refugiades).
 • 25-5: acte solidaritat Equador.
 • 12-4 CITE xerrada informativa sobre els canvis en el procés d’adquisició de la nacionalitat.
 • 5-4 SAIER unes sessions formatives adreçades a la superació de l’examen CCSE per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola.
 • 16-2 Mail Programa SARA Espais de creixement personal i prelaboral per a persones immigrants: tallers per afavorir la participació social i laboral de dones migrades en edat laboral, amb un coneixement mínim del castellà i que necessitin un impuls en el seu procés d’inserció.

16-11-2017: Sessió de formació de facturació electrònica.

Davant l'obligatorietat de presentar telemàticament a partir del 2018 totes les factures adreçades a l’Ajuntament, es va fer una sessió formativa per a la presentació on-line de factures.

1r. semestre 2017: Enviament d'informació d'interès, materials i xerrades. 1

 • 16-6: Jornada “Democràcia directa”
 • 16-6: Fòrum Procomuns 2017, economies col·laboratives
 • 12-6: Jornades “Del civisme al dret a la ciutat”
 • 29-5: Conferència “Garantir la cobertura de les necessitats essencials”
 • 24-5: Jornada “Representant els consells de ciutat”
 • 19-5: Subvenció de projectes que impulsin l’economia dels barris
 • Barcelona Activa
 • 12-5: sessió informativa sobre habitatge a Ciutat Vella
 • 08-5: resolució provisional de subvencions
 • 27-4: nota informativa de la Festa de la Diversitat
 • 27-4: Premi Dona i Esport
 • 30-3: jornada “Economia feminista: acció institucional i lluites socials”
 • 28-3: jornada “CIE i deportació: mecanismes de garantia i alternatives”
 • 6-3: invitació a l’acte de lliurament del Premi 8 de Març
 • 9-2: presentació del Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats
 • 27-1: jornades BCNvsOdi: “Estratègies per combatre la intolerància a les xarxes socials”.
 • 24-1: enviament de l’Informe final del projecte de participació i dones llatines
 • Març-abril: esborrany de la proposta Nova Normativa Participació (versions)
 • 1r semestre: informació sobre les accions formatives dels mòduls B i C de la llei d’acollida

2n. semestre 2017

 • Creació normes reguladores per a la Participació Ciutadana
 • Col·laboració amb AMIC- UGT “Guia de drets i deures del servei domèstic”.
 • Jornada: Acció comunitària i Economia de les cures a la ciutat de Barcelona. Antecedents i recerca.
 • Càpsules informatives:

1 – Realitat del treball de la llar

2 – Estrangeria

3 – Drets laborals

4 -Formació i empoderament

5 - La tasca de la xarxa per un treball de la llar just

6 – Reivindicació de drets.

10-01-2018: Sessió informativa de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

Es va fer una presentació al CMIB en relació amb la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2018.

2018

Enviament d'informació d'interès, materials i xerrades. 

Febrer

 • Espai Avinyó : acte de commemoració Raimon Panikkar, en el centenari del seu naixement"
 • Difusió cursos Torre Jussana a destacar curso subvencions i formació sobre Participació .
 • L'Espai Avinyó:  Dia Internacional de la Llengua Materna amb la jornada "La identitat lingüística com a realitat biogràfica i cultural"
 • Difusió de la festa de l’Any Nou Xinés que organitza i promou l’Ajuntament de Barcelona des del Departament de Relacions Ciutadanes i el Districte de l’Eixample.
 • Difusió dels cursos mensuals de formació en el Mòdul C “Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic”organitzats pel Servei d’Orientació i Acompanyament per a les Persones Immigrades (SOAPI).
 • Difusió sobre el nou circuit d’empadronament a Barcelona.
 • Difusió butlletí quinzenal Torre Jussana.
 • Convocatòria per a la presentació de l’Observatori del discurs discriminatori als mitjans de comunicació.

Març

 • Difusió i invitació a Primer Saló de l'Ocupació Juvenil d’interès per a les persones joves de les entitats.
 • L'Espai Avinyó: difusió del cicle "Diàlegs Universals: Mirades Diverses", per parlar de les etnografies diverses de la reproducció humana.
 • Difusió Formació sobre Drets Laborals i Estrangeria organitzada des de la XLCA (Xarxa Laboral del Casc Antic).
 • Difusió informació sobre la “Nova convocatòria d’ajuts per la millora de la participació interna de les entitats sense ànim de lucre” des de la Generalitat.
 • Difusió de la nota informativa de l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona amb les novetats en el procediment de sol·licitud d’autorització de residencia permanent de familiar de ciutadà de la UE.

Abril

 • Difusió del butlletí de Torre Jussana amb la nova Oferta Formativa de primavera, amb 15 cursos gratuïts.
 • Difusió del taller “Tirar endavant per la prevenció de la violència masclista” donat que s'adreça especialment a dones d'origen no comunitari, organitzat per la Fundació Cepaim-Barcelona.
 • Difusió de la Jornada Democratitzant la Cura a Barcelona. Experiències i Avenços
 • Difusió d’informació d’interès sobre el procés d’inscripció en centres educatius de Barcelona i el formulari en diferents llengües.
 •  Difusió de la campanya comunicativa #AturemRumors en xarxes socials, una iniciativa impulsada pel grup de comunicació de la Xarxa BCN Antirumors.
 • Difusió de la Jornada "La Interseccionalitat en polítiques públiques LGTBI

Maig

 • Difusió de les xerrades informatives i les formacions que durà a terme Torre Jussana per a l’obtenció del certificat digital.

Juny

 • Enviament d’informació sobre la Jornada de debat “Els drets polítics de la nova ciutadania... Cap a un nou moviment sufragista?”
 • Invitació a l'acte de commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2018, que organitza Ciutat Refugi, amb la nostra col·laboració.
 • Informació i invitació a la Trobada del grup C-MISE (City Initiative on Migrants with Irregular Satuts in Europe), al Palau Macaya.
 • Convocatòria a la sessió informativa sobre el “Dret a l’habitatge i recursos disponibles en relació a persones immigrades”.

Juliol

 • Enviament informació de la convocatòria 10é Premi del CMIB 2018.
 • Difusió butlletí de Torre Jussana destacant la convocatòria de subvencions a entitats.

Setembre

 • Difusió de la tercera edició de la Nit de les Religions
 • Enviament del butlletí de Torre Jussana amb les novetats formatives de la tardor.

Octubre

 • Difusió de la nova edició del Premi 25 de Novembre que enguany s'articula al voltant del lema "Creixem lliures de violència. #BCNantimasclista".
 • Enviament invitació a la presentació del l’estudi “Diagnosi de la participació de persones culturalment diverses als districtes de la ciutat de Barcelona"
 • Enviament del butlletí de Torre Jussana.
 • Enviament convocatòria de formació per el curs “Disseny de projectes amb perspectiva intercultural”.
 • Ressò convocatòria a l’Espai Avinyò en relació al Programa Nausica.

Novembre

 • Difusió de la Jornada Masculinitats i canvi social des de el Servei d’Atenció a Homes (SAH).
 • Enviament d’informació diversa de cursos gratuïts.
 • Fem arribar informació de l'OFICINA D'ESTRANGERIA en relació a Targeta vermella.

Novembre

 • Difusió de la Jornada Masculinitats i canvi social des de el Servei d’Atenció a Homes (SAH).
 • Enviament d’informació diversa de cursos gratuïts.
 • Fem arribar informació de l'OFICINA D'ESTRANGERIA en relació a Targeta vermella.

Desembre

 • Enviament de Butlletí Torre Jussana.

23. Informar sobre les xarxes internacionals on es treballi el tema de la immigració i hi hagi presència de l'Ajuntament de Barcelona.

Abril-maig del 2017: Grup consultor del projecte Urban Agenda de la UE.

Es demana la participació a fi de crear un Consell Assessor de migrants i refugiats en col·laboració amb ciutats europees.

24-4-2017: participació en la reunió preparatòria a Barcelona.

17-5-2017: participació en grups de treball a Amsterdam.

1.6 Promoure la participació del Consell i les entitats membres en els espais de definició de les polítiques públiques, i especialment de les municipals

24. Fer un recull dels espais de participació on les entitats membres ja siguin presents per tal que puguin ser un vehicle del discurs i les demandes del Consell.

25. Cercar i definir espais participatius d'interès, promoure la participació de representants del Consell perquè hi assisteixin i fer-ne el seguiment (a proposta de la Comissió Permanent, de la Comissió de Participació i d'altres demandes).

Abril-maig del 2017: Grup consultor del projecte Urban Agenda de la UE.

Es demana la participació a fi de crear un Consell Assessor de migrants i refugiats en col·laboració amb ciutats europees.

24/4/2017: participació en la reunió preparatòria a Barcelona.

17-5-2017: participació en grups de treball a Amsterdam.

26-5-2017: Aportacions de la CP del CMIB a la Mesura de Govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda.

15-5-2017: aportacions per part de la Comissió Permanent del CMIB.

22-5-2017. roda de premsa de presentació de la mesura. Participació del CMIB.

26-5-2017: presentació de la MG al Plenari municipal. La mesura preveu accions de suport a la contractació i inserció laboral, en col·laboració amb BCN Activa, per evitar la irregularitat sobrevinguda.

5-7-2017: Presentació al Plenari de la diagnosi de participació diversa a la ciutat.

En l’informe de vicepresidència es va fer una aproximació als espais de participació de la ciutat i de com les entitats poden incidir-hi.

26. Informar dels objectius i el funcionament dels espais de participació ciutadana a Barcelona, i apropar a les entitats els espais de participació del seu propi territori.

15-11-2016: Difusió del procés participatiu "Dona-li forma a Gràcia".

Enviament de la informació del procés participatiu per a la coproducció de projectes.

Març-juny del 2017: Noves normes de participació ciutadana.

 • Tramesa documentació de les versions preparatòries.
 • Informació i participació. Comissió Permanent del 23-5-2017.
 • Informació sobre les vies per fer aportacions
 • Invitació al grup de treball del Consell de Ciutat.

30-11-2017: Presentació al Plenari de les noves normes de participació ciutadana.

En el Plenari es van presentar els nous canals i mecanismes de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

2017

27. Generar nous canals de comunicació amb els interlocutors polítics de les diferents administracions públiques, especialment amb la comissionada i la tinença d'alcaldia de referència.

Gener-juny del 2017: Comunicació amb interlocutors polítics.

Diverses visites o reunions de la comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat amb entitats del CMIB. La comissionada presideix la Comissió Permanent del CMIB, que possibilita un espai d’intercanvi.

Eix 2. Interculturalitat

2.1 Donar visibilitat a les persones migrades i a les entitats del Consell com a part de la ciutadania que vol participar i participar en la construcció de la ciutat

2017

28. Fer anualment la trobada d'entitats com un espai de visibilitat de la diversitat i interacció amb la ciutadania.

23-10-2016: BCN Ciutat Diversa, trobada d'entitats del CMIB 2016.

Aquest any es compta que hi ha hagut una assistència d’unes 9.500 persones, hi han participat 37 entitats i s’han fet 64 activitats (activitats carpes, tallers, jocs, actuacions, xerrades/debats, Biblioteca Vivent, activitat del Catàleg Antirumors).

Abril-juny del 2017: Preparació de la Trobada BCN Ciutat Diversa 2017.

Acord de denominació: Trobada de BCN Ciutat Diversa, grups de treball: reunions del grup general i de grups per carpes. Temàtiques previstes:

 • Plena ciutadania:
  • Diverses activitats, taules rodones, tallers, jocs, teatre... relacionades amb la dignificació i visibilització del treball de la llar i de les cures
  • Altres: economies cooperatives: suport mutu, refugi, exposició, dades, assetjament, bon tracte i maltractament institucional, entre d’altres.
 • Interculturalitat: reconeixement i visibilitat (danses, gastronomia, música i literatura).
 • Per afavorir la interrelació entre entitats es preveu l’avenç en dinàmiques d’interrelació entre entitats i intercarpes (cites ràpides).
 • Trencar estereotips: Biblioteca Vivent, catàleg i agents antirumors...

22-10-2017: BCN Ciutat Diversa, trobada d'entitats del CMIB 2017.

El 2017 han assistit a la Trobada unes 11.000 persones, i ha comptat amb la participació de 38 entitats que han organitzat més d’una seixantena d’activitats, moltes d’elles vinculades al tema de l’any: La dignificació del treball de la llar i les cures.

2017

29. Promoure i reclamar la representativitat i la visibilitat de persones d'orígens diversos en els mitjans de comunicació municipals i d'altres espais.

05-10-2016: Difusió de la jornada "Periodismes diversos, periodismes transformadors".

Informació i seguiment d’entitats vinculades a la temàtica.

Any 2018: Aprovació de la Mesura de Govern per al foment de la participació de persones d’orígens i contextos culturals diversos en els canals de participació.

Un dels eixos de treball de la Mesura de Govern recull les accions dins de l’àmbit dels mitjans de comunicació per fomentar més representativitat i visibilitat de persones d’orígens diversos.

30. Donar visibilitat als coneixements de les persones d'orígens diversos en diferents temàtiques i no només en les relatives a la immigració.

Març del 2017: Grup consultor de prevenció del sexisme.

Sessió de treball amb entitats del CMIB, en col·laboració amb el Departament de Feminismes. Aportacions de les entitats.

Abril-maig del 2017: Grup consultor del projecte Urban Agenda de la UE.

Es demana la participació a fi de crear un Consell Assessor de migrants i refugiats en col·laboració amb ciutats europees.

24/4/2017: participació en la reunió preparatòria a Barcelona.

17-5-2017: participació en grups de treball a Amsterdam.

26-5-2017: Aportacions de la CP del CMIB a la Mesura de Govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda.

15-5-2017: aportacions per part de la Comissió Permanent del CMIB.

22-5-2017. roda de premsa de presentació de la mesura. Participació del CMIB.

26-5-2017: presentació de la MG al Plenari Municipal. La mesura preveu accions de suport a la contractació i inserció laboral, en col·laboració amb BCN Activa, per evitar la irregularitat sobrevinguda.

Any 2017: Tramesa d'informació del Pla BCN Interculturalitat.

Maig. Taula “Polítiques interculturalitat”. Abril. Diàlegs universals (envelliment). Març. Conferència del Dia Mundial de l’Aigua “Aigua: un bé comú? Eines i resistències per a la sobirania”.

31. Informar sobre les activitats de coneixement dels veïns i veïnes de diferents orígens promogudes i realitzades pel Pla BCN Interculturalitat.

2016: Difusió de les activitats de coneixement dels veïns i veïnes d'origens diversos (butlletí BCN Interculturalitat; activitats a l'Espai Avinyó).

Reenviament del correu electrònic del butlletí del Pla BCN Interculturalitat i de les activitats de l’Espai Avinyó:

 • 25-11 Comunitat ucraïnesa
 • 11-11 Comunitat de Bangladesh
 • 27-10: La mort. Ritus diversos, vivència comuna
 • 25-3: Comunitat nigeriana
 • 28-1: Any nou xinès

2017: Difusió sobre les activitats i programació de l’Espai Avinyó.

Abril. Taula rodona “Antigitanisme”. Març. Taula artistes àrabs (Espai Avinyó).

2.2 Afavorir la relació de les entitats del CMIB amb actors socials i institucionals, a la ciutat i als districtes

32. Crear espais de treball o jornades amb agents socials d'àmbits temàtics d'interès que afavoreixin la relació entre les entitats.

Març-juny del 2017: GT Treball de la Llar i la Cura de les Persones obert a d'altres entitats.

S’ha obert i hi participen entitats vinculades al tema i alienes al Consell: Taula d’Entitats de Treball de la Llar, Xarxa d’Entitats per un Treball de la Llar Just.

33. Convidar a participar a la trobada d'entitats, si escau, interlocutors de l'àmbit temàtic escollit anualment.

23-10-2016: Participació a la BCN Ciutat Diversa 2016 d'agents vinculats a l'economia cooperativa, social i solidària.

 • En el marc de l’activitat s’organitza una taula/debat amb:
 • Associació Cultural Social d’Hondures (projecte CAF).
 • Associació Cultural Los Ríos, Alencop (mutualitat de l’associació)  Alencop, cooperativa (cooperativa formada per persones estrangeres dedicada a la recollida de ferralla).
 • Representant de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.

Trobada 2017: Prevista la participació d’entitats vinculades al Treball de la llar

S’hi ha convidat entitats vinculades al treball de la llar i de les cures alienes al Consell: Taula d’Entitats del Treball de la Llar (Sindillar..), Xarxa d’Entitats per un Treball de la Llar Just (Anem per Feina, Poble-sec per a Tothom), professionals amb especialització en el tema.

22-10-2017: Auditori de la Trobada BCN Ciutat Diversa.

A l’espai de l’Auditori de la Trobada es van organitzar un total de quatre taules rodones on es van convidar a participar persones representants dels diversos col·lectius implicats en el tema de la dignificació del treball de la llar i les cures. Enguany hi han participat juristes, sindicats, entitats, representants de l’Ajuntament i persones contractants i contractades en l’àmbit del treball de la llar.

2017

34. Donar visibilitat a les entitats del Consell en les diferents àrees i serveis de l'Administració municipal i especialment en les institucions i agents educadors de proximitat.

Març del 2017: Grup consultor de prevenció del sexisme.

Sessió de treball amb entitats del CMIB, en col·laboració amb el Departament de Feminismes. Aportacions de les entitats.

26-5-2017: Aportacions de la CP del CMIB a la Mesura de Govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda.

15-5-2017: aportacions per part de la Comissió Permanent del CMIB.

22-5-2017. roda de premsa de presentació de la mesura. Participació del CMIB.

26-5-2017: presentació de la MG al Plenari Municipal. La mesura preveu accions de suport a la contractació i inserció laboral, en col·laboració amb BCN Activa, per evitar la irregularitat sobrevinguda.

2.3 Participar en la definició de les polítiques i estratègies que abordin la interculturalitat i la convivència dels veïns i veïnes de la ciutat

35. Promoure la participació de les entitats del Consell en els debats de ciutat que abordin la temàtica de la interculturalitat i informar-ne.

2016: Enviament del butlletí del Pla BCN Interculturalitat.

2017: Tramesa d'informació del Pla BCN Interculturalitat.

Maig. Taula “Polítiques interculturalitat”. Abril. Diàlegs universals (envelliment). Març. Conferència del Dia Mundial de l’Aigua “Aigua: un bé comú? Eines i resistències per a la sobirania” Mensualment. Programació intercultural abril Espai Avinyó.

2017

36. Crear un espai de trobada entre la Comissió Permanent del Consell i la Comissió Directora de la Xarxa Intercultural i buscar sinergies per afavorir la incidència.

37. Cercar espais d'abordatge de la convivència en els districtes i promoure-hi la participació i informar-ne.

2.4 Promoure i facilitar que les entitats del CMIB participin en els projectes interculturals del Pla BCN Interculturalitat

38. Informar sobre les diferents accions del Pla BCN Interculturalitat i específicament de les de la Xarxa Antirumors.

2016: Enviament periòdic del butlletí del Pla BCN Interculturalitat.

Enviament per correu electrònic.

2016-2017: enviament de les activitats que duu a terme l’Espai Avinyó.

Enviament per correu electrònic.

18-4-2018: Difusió de la campanya #AturemRumors impulsada pel grup de comunicació de la Xarxa Antirumors.

La campanya engloba diverses accions i iniciatives i va acompanyada d’un manifest que es pot subscriure.

39. Posar en marxa iniciatives per combatre rumors negatius sobre les persones migrades conjuntament amb la Xarxa Antirumors.

23-10-2016: Activitats del Catàleg Antirumors en el marc de la BCN Ciutat Diversa.

Biblioteca Vivent - Jo no soc racista, però...

Trobada 2017: Previsió de participació en la Trobada de BCN Ciutat Diversa 2017. Rumors de pedra i agents antirumors.

Eix 3. Foment i suport a l’associacionisme

3.1 Promoure mecanismes d’apoderament i incidència política en la mateixa dinàmica de les entitats, als espais de representativitat del Consell i en altres espais d’interès de la ciutat.

40. Fer formació en lideratge polític, estratègies comunicatives i participació ciutadana.

10-2-2016: difusió d’“Activa’t! Eines comunitàries per a la transformació social”.

Activitat adreçada a joves.

Any 2018: Comissió de Formació

Es constitueix la Comissió de Formació, oberta a les entitats tant del CMIB com de fora, per decidir les accions formatives que cal impulsar des del Consell. Durant l’any es portaran a terme les formacions més votades d’un ampli ventall de possibilitats, entre les quals hi ha una formació de lideratge participatiu i adreçat a la comunitat i una de participació i democràcia interna.

41. Facilitar la creació de petits grups d’acompanyament i mentoria per afavorir la participació de les entitats en diferents espais de decisió política.

Any 2018: aprovació de la Mesura de Govern per al foment de la participació de persones d’orígens i contextos culturals diversos en els canals de participació.

Diverses accions i línies de treball de la Mesura de Govern estan orientades a afavorir la participació de les entitats en espais de decisió política.

42. Promoure la incorporació de les entitats del Consell en registres associatius i en xarxes d’entitats de ciutat (Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva).

Any 2016-18: Pla d’enfortiment del CMIB.

A través de Bara-Bara es gestiona un pla d’enfortiment de les entitats del Consell, des del qual s’ofereix, entre d’altres, assessorament i formació sobre com cal relacionar-se amb l’Administració i com cal tenir al dia la documentació de l’entitat, inclosa la seva inscripció en els diversos registres.

3.2 Enfortir el teixit associatiu del Consell vehiculant i facilitant informació i formació.

43. Impulsar i coordinar les accions formatives generades per una comissió de formació formada per les entitats interessades, així com iniciatives que puguin sorgir d’altres òrgans del Consell o grups de treball.

16-11-2017: Sessió de formació de facturació electrònica.

Conjuntament amb el CMPG, es va oferir una sessió formativa de facturació electrònica davant de l’obligatorietat de presentar telemàticament totes les factures adreçades a l’Ajuntament de Barcelona.

10-1-2018: Sessió informativa sobre la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

Es va fer una sessió informativa específica per tractar les novetats i criteris que cal tenir en compte per a la convocatòria de subvencions.

Any 2018: Comissió de Formació

Es constitueix la Comissió de Formació, oberta a les entitats tant del CMIB com de fora, per decidir les accions formatives que cal impulsar des del Consell. Durant l’any es portaran a terme diverses formacions.

44. Facilitar la creació de propostes formatives a partir de l’expertesa de les entitats del Consell.

6-4-2018: enviament del qüestionari de formació del CMIB per a l’any 2018.

A través del qüestionari les entitats poden informar els seus principals àmbits d’expertesa de cara a oferir formacions a la resta d’entitats del Consell.

45. Facilitar informació sobre recursos formatius de la ciutat.

2016-2017: enviament d’informació de Torre Jussana.

Enviament del butlletí de Torre Jussana i alhora es reforça ressaltant-ne informacions específiques (guies d’assessoraments sobre temes associatius diversos, formacions...).

2016: enviament d’informació sobre formació del Pla BCN Interculturalitat.

31-5: Disseny de projectes amb perspectiva intercultural

2017: enviament d’informació sobre formació del Pla BCN Interculturalitat.

 • 22-3: formació de dinamitzadors/es d’accions interculturals.
 • 24-2: formació d’agents antirumors: interculturalitat, una resposta als rumors i estereotips.

2017: informació sobre les accions formatives dels mòduls B i C de la llei d’acollida

Any 2016-18: enviament d’informació.

Des de la Secretaria del Consell es fa difusió de totes les accions i recursos formatius disponibles a la ciutat, així com d’actes, seminaris i altres informacions d’interès.

46. Mantenir el Pla d’enfortiment d’entitats i diversificar el contingut de les formacions.

2016: continuïtat del Pla d’enfortiment

 • Assessoraments: 40 persones i 65 hores;
 • Formacions contínues entitats: 37 persones i 48,5 hores;
 • Formació oberta comptabilitat: 19 persones i 6 hores.

2017: continuïtat en el Pla d’enfortiment durant el primer semestre.

Any 2018: Pla d’enfortiment.

A través de Bara-Bara es gestiona el pla d’enfortiment de les entitats del Consell, i enguany s’ha incorporat Bara-Bara a la Comissió de Formació de manera que hi hagi un contacte directe i una informació de primera mà sobre les necessitats formatives del Consell i com s’ha d’adaptar el Pla d’enfortiment a aquestes necessitats.

47. Informar les entitats dels espais culturals de participació ciutadana (Festes de la Mercè, Carnaval, Cavalcada de Reis).

2016-2017: enviament de la inscripció de participació a les entitats Festes de la Mercè (Associa’t).

Enviament d’un correu electrònic recordatori a les entitats amb el termini d’inscripció.

2017: tramesa d’informació d’activitats interculturals i de participació de la ciutat.

 • Interculturalitat: butlletí, Espai Avinyó, altres accions.
 • 06-3: participació en l’acte de lliurament del Premi 8 de Març.
 • 12-1: Any nou xinès. - Març. Participació a l’Associa’T (Festes de la Mercè).

16-4-2018: difusió de la campanya “Associa’t a la Festa 2018”, dins del marc de les festes de la Mercè.

S’ha informat a totes les entitats del Consell dels terminis i procediment per inscriure’s i participar en l’“Associa’t a la Festa”.

3.3 Generar espais d’interacció entre les entitats del Consell que afavoreixin la col·laboració mútua.

48. Generar espais d’informació i intercanvi sobre temàtiques d’interès (refugi i asil, ocupació, estrangeria).

23-5-2016: difusió de la plataforma Dret a la Nacionalitat.

49. Donar suport a la creació d’un espai web de difusió de les activitats de les entitats, creat i gestionat per una comissió de comunicació formada per entitats interessades.

1-12-2016: butlletí digital de les entitats del CMIB.

Any 2018: rellançament de la pàgina web del CMIB.

Al llarg del 2018 s’adaptarà la pàgina web del Consell per actualitzar-la al format utilitzat per la resta de pàgines municipals i actualitzant-ne els continguts.

50. Crear accions que facilitin la interacció entre les entitats, en el marc de la trobada d’entitats o d’altres, i que aprofundeixin en el coneixement mutu i la cohesió del Consell.

23-10-2016: Generació d’espais de debat en el marc de la BCD Barcelona Ciutat Diversa.

S’han fet taules i xerrades tant a l’auditori com als espais de les carpes.

Trobada 2017: acord de realització d’activitats de coneixement mutu entre entitats i intercarpes.

Dinàmiques participatives (cites ràpides o speed dating, amb intercanvis d’informació, necessitats i oferiments).

22-10-2017: generació d’espais de debat i intercanvi en el marc de la BCD Barcelona Ciutat Diversa.

S’han fet quatre taules rodones a l’espai de l’Auditori de la Trobada BCN Ciutat Diversa, i s’ha fomentat el coneixement mutu i la cohesió del Consell a través d’una sessió de speed dating entre les entitats membres.

3.4 Promoure la visibilitat de la diversitat de la nostra ciutat i el reconeixement del treball i les bones pràctiques en matèria d’immigració.

51. Reconèixer amb el Premi CMIB la feina feta a la ciutat en matèria d’immigració per una entitat o projecte.

6-7-2016: convocatòria i organització de l’acte de lliurament del 8è Premi del CMIB.

El mes de juliol es va publicar al BOP l’inici de la convocatòria amb la temàtica “Estratègies econòmiques i laborals des de la diversitat”. S’hi van presentar deu propostes i l’acte de lliurament del Premi es va fer el 16 de desembre (en el marc del Dia Internacional de les Persones Migrades).

Abril-juliol: preparació, convocatòria i difusió del 9è Premi del CMIB.

L’any 2017 està dedicat a la dignificació i visibilització del treball de la llar i la cura de les persones.

18-12-2017: acte de lliurament del 9è Premi del CMIB.

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Migrades, es va fer el lliurament del Premi CMIB en reconeixement del millor projecte presentat en l’àmbit de la dignificació del treball de la llar i les cures. També es va reconèixer l’entitat membre del Consell que més ha treballat en el marc del tema de l’any. Les entitats premiades van ser, respectivament, Mujeres Pa’lante i el Centro Boliviano Catalán.

52. Fer anualment un vídeo i unes fitxes per al web com a mostra dels projectes presentats al Premi.

16-12-2016: edició d’un vídeo amb una mostra de les propostes presentades al Premi 2016.

18-12-2017: edició d’un vídeo amb una mostra de les propostes presentades al Premi 2017.

Com cada any, es va presentar un petit vídeo resum amb tots els projectes presentats a la convocatòria del Premi CMIB.

53. Actualitzar periòdicament i difondre el catàleg d’entitats del Consell.

23-10-2016: actualització del catàleg del 2016.

54. Mantenir actualitzades les fitxes de les entitats del web del Consell i incloure els enllaços als webs.

2017: enllaç de la llista d’entitats membres del Consell amb els webs i les xarxes socials pròpies.

Eix 4. Funcionament intern

4.1 Reforçar la participació interna.

55. Crear comissions de treball amb les entitats interessades que millorin el funcionament del Consell (participació, comunicació i formació).

1-6-2016: creació de la Comissió de Comunicació.

El mes de juliol es constitueix aquesta comissió que inicia el treball amb la BCD Barcelona Ciutat Diversa. Iniciativa sorgida del grup del pla de treball del CMIB i amb l’objectiu inicial de crear un butlletí gestionat per les mateixes entitats.

16-6-2016: creació de la Comissió de Participació.

Aquest grup té per objectiu treballar per afavorir la participació interna del CMIB, així com la coordinació amb altres grups, consells i espais de participació de la ciutat. Vinculació amb el projecte sobre participació diversa a l’Ajuntament de Barcelona.

5-7-2016: reunió informativa i de proposta d’accions conjuntes amb la Comissió de Comunicació de la Xarxa Antirumors.

Any 2018: Comissió de Formació

Es constitueix la Comissió de Formació, oberta a les entitats tant del CMIB com de fora, per decidir les accions formatives que cal impulsar des del Consell. Durant l’any es portaran a terme les formacions més votades d’un ampli ventall de possibilitats.

56. Definir i facilitar amb antelació els procediments i les metodologies de treball així com també el calendari de reunions previstes.

2017. tramesa prèvia d’informació de treball.

 • GT de la Llar i de les Cures
 • GT de Preparació de la Trobada BCN Ciutat Diversa
 • Comissió Permanent i Plenari (dinàmica per a la definició d’objectius)

13-2-2018: presentació del calendari de treball del CMIB a la Comissió Permanent.

Es presenta davant de la Comissió Permanent el Pla de treball per al 2018 així com les principals dates que cal tenir en compte.

57. Identificar les dificultats de participació interna (horari dels grups de treball, durada de les reunions) i reforçar les metodologies inclusives així com diversificar-ne els canals.

58. Promoure la incorporació al CMIB de noves entitats que reflecteixin la diversitat d’orígens presents a la ciutat.

30-11-2017: nova incorporació al Consell

Durant el Plenari es va fer oficial la incorporació de la Federación de Asociaciones Hondureñas en Cataluña.

4.2 Documentar i donar visibilitat a la tasca del Consell.

59. Documentar l’activitat del Consell a través d’actes, documents de treball i penjar-ho al web.

2016-2017: actes de les reunions: enviament i web.

2016-2017: documents de treball: enviament.

Any 2018: rellançament de la pàgina web del CMIB.

Al llarg del 2018 s’adaptarà la pàgina web del Consell per actualitzar-la al format utilitzat per la resta de pàgines municipals i actualitzant-ne els continguts.

60. Portar a terme les possibles propostes d’acció sorgides de la Comissió de Comunicació.

1-12-2016: butlletí digital de les entitats del CMIB.

Definició, estructuració i proposta d’un butlletí digital, presentació en el marc del Plenari del desembre del 2016.

61. Generar un espai en el Plenari que serveixi per traslladar a totes les entitats la tasca que fan tant la Comissió Permanent com les altres comissions creades (Participació, Comunicació i Formació).

Juliol 2017. informe de la Vicepresidència.

Incorpora l’activitat de la Comissió Permanent i una altra activitat interna.

62. Editar un butlletí digital trimestral que inclogui informació general de l’activitat del Consell i de les comissions de treball.

4.3 Repensar i diversificar els canals de comunicació interna.

63. Crear una bústia del CMIB que permeti la recollida de propostes de temes d’interès, consultes, demandes, suggeriments.

Any 2018: rellançament de la pàgina web del CMIB.

Al nou web hi ha prevista una bústia a través de la qual vehicular qualsevol proposta i suggeriment.

64. Diversificar els canals per fer les convocatòries i confirmar l’assistència a les reunions de treball.

2016-2017: fer recordatoris de les convocatòries de reunions per WhatsApp.

Es fa la convocatòria per correu electrònic i un recordatori per WhatsApp.

2016-2017: enviament per correu electrònic de les convocatòries de les reunions.

2016: s’habilita al web un apartat de properes reunions.

2016-2017: seguiment telefònic de l’assistència.

65. Dissenyar una estratègia per fer més accessible el web del Consell i donar-hi visibilitat.

Any 2018: rellançament de la pàgina web del CMIB.

Al llarg del 2018 s’adaptarà la pàgina web del Consell per actualitzar-la al format utilitzat per la resta de pàgines municipals i actualitzant-ne els continguts.