Documents temàtics

Infografia que resumeix el capítol sobre l’abandonament escolar prematur de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2020. La infografia inclou algunes de les dades principals del capítol, així com els reptes identificats i les experiències rellevants.

Any del document:
2022

Infografia que resumeix el capítol de l’educació secundària postobligatòria de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2020. La infografia inclou algunes de les dades principals del capítol, així com els reptes identificats i les experiències rellevants.

Any del document:
2022

Recerca aplicada per elaborar un nou model d’intervenció per a l’atenció a infants i adolescents amb discapacitat i/o problemàtiques de salut mental als Centres Oberts.

Any del document:
2022

Infografia que resumeix el capítol de l’escolarització obligatòria, de P3 a 4t d’ESO, de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2020. La infografia inclou algunes de les dades principals del capítol, així com els reptes identificats i les experiències rellevants.

Any del document:
2022

Recerca/acció aplicada amb un grup motor de participació de caràcter transversal, amb tècnics municipals de diferents àrees i districtes i d'altres administracions, per promoure i dissenyar de forma col·laborativa la participació social d’infants i adolescents.

Any del document:
2022

Infografia que resumeix el capítol de Petita Infància de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2020. La infografia inclou algunes de les dades principals del capítol, així com els reptes identificats i les experiències rellevants.

Any del document:
2022

Recull d’experiències fruit de la recerca/acció aplicada sobre la participació infantil i adolescents.

Any del document:
2022

L’article “Barcelona i l’aposta per naturalitzar espais educatius: patis verds i transformats com a refugis climàtics per estimular més educació i joc a l’aire lliure” és una reflexió al voltant de com han de ser els patis de les escoles i sobre com l’Ajuntament de Barcelona, a través del programa “Transformem els patis” està apostant per aquest model.

Any del document:
2022

Estudi per conèixer l'impacte dels efectes econòmics i socials de la pandèmia sobre el conjunt de la població de Barcelona i, en particular, sobre els infants i adolescents de la ciutat. ​​​​​​

Any del document:
2022

Article acadèmic sobre el Fons 0-16 i els impactes subjectius d’aquesta ajuda entre els infants, els adolescents i les seves famílies. És l’article resum de la ponència presentada al congrés de la Red Española de Política Social (REPS) que es va dur a terme a Bilbao el març de 2021.

Any del document:
2022

Aquest informe encarregat per l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut Infància i Adolescència, identifica els reptes de futur per a la prevenció, detecció i atenció precoç dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a les escoles bressol municipals de Barcelona.

Any del document:
2022

Document que recull un sistema d’indicadors de diferents subdimensions (pobresa i exclusió social, privació material, alimentació i habitatge. La informació fa referència a la població infantil de Barcelona.

Any del document:
2022

Recopilación de experiencias fruto de la investigación/acción aplicada sobre la participación infantil y adolescentes

Any del document:
2022

L’informe Dades clau d'infància i adolescència a Barcelona 2021 elaborat a partir de l’anàlisi de 150 indicadors i ha servit com a base diagnòstica per al Pla d’infància de Barcelona 2021-2030.

Any del document:
2022

Informe amb les conclusions dels tallers amb infants, al voltant de la soledat 

Any del document:
2021

Informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2020, elaborat a partir de l’anàlisi de 150 indicadors i amb una mirada en els impactes generats per la covid-19 en cada una de les 6 dimensions que recull l’informe.

Any del document:
2021

Informe amb les conclusions dels tallers amb infants, al voltant de la soledat (versió en anglès)

Any del document:
2021

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona publica l’Anuari Metropolità de Barcelona 2020 dedicat a l’emergència sanitària de la covid-19 i els seus impactes socioeconòmics i ecològics. Des de l’Institut Infància i Adolescència hi contribueixen amb aquest capítol sobre els impactes en la infància i adolescència de la ciutat.

Any del document:
2021

Resum executiu final del laboratori de recerca Covid-19 i infància a Barcelona, en què es presenten els resultats del seguiment de les 32 recerques socials d’urgència identificades en el primer moment de la pandèmia.

Any del document:
2021

Infografia que recull els 6 criteris per a un pati naturalitzat, coeducatiu comunitari, elaborats per l’Institut Infància i Adolescència, per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) per tal que serveixin de marc pel projecte municipal Transformem els patis, que pretén fer transformacions en els patis escolars de la ciutat per tal que tots siguin naturalitzats, coeducatius i comunitaris.

Any del document:
2021

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat