Documents temàtics

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta Llei estableix i regula les bases del règim jurídic, el procediment administratiu comú i el sistema de responsabilitat de les administracions públiques, i és aplicable a totes elles.

Any del document:
Sense determinar

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i regular les especificitats del procediment administratiu que els són pròpies i regular el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Any del document:
Sense determinar

Actualitza per a l’any 2012 el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes de la Cartera de Serveis Socials que es detallen i els criteris funcionals per a la prestació de serveis per part dels centres residencials de gent gran i dels centres residencials i d’atenció diürna de persones discapacitades previstos a la Cartera de Serveis Socials.

Any del document:
Sense determinar

Havent observat una errada al text de l’Ordre BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s’actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials per a l’exercici 2012, tramès al DOGC i publicat al núm. 6132, pàg. 26182, de 21.5.2012, se’n detalla l’oportuna correcció

Any del document:
Sense determinar
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat