Documents temàtics

Aquesta enquesta pretén:

-Aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 34 anys.

-Traçar un perfil general de les característiques socials, econòmiques i demogràfiques dels i de les joves i fer un retrat exhaustiu dels diversos àmbits que composen la realitat juvenil.

-Analitzar l’impacte de la situació derivada de la Covid-19.

Any del document:
2020

Anàlisi dels resultats de l'enquesta realitzada als joves de la ciutat de Barcelona al 2020.

Any del document:
2021

Estudi diagnòstic sobre la situació de la joventut a la ciutat de Barcelona en diverses dimensions: situació/trajectòries laborals, formes de convivència, consums, valors i orientacions, discriminacions, salut mental, soledat, etc. 

Any del document:
2020

Estudi diagnòstic per aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i valors de la gent jove barcelonina compresa entre els 15 i els 34 anys.

Any del document:
2015

L’informe és una anàlisi dels resultats de l'enquesta realitzada als joves de la ciutat de Barcelona a finals de 1992.

Any del document:
2000 o anterior

L’estudi sociològic sobre els joves de Barcelona 1997 es basa en una enquesta a 1.200 joves de la ciutat de 15 a 29 anys.

Any del document:
2000 o anterior

L'Àrea de Drets Socials presenta els resultats de l'Enquesta de joves de Barcelona del 2015. Amb aquest treball, l'Ajuntament vol aportar el coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 29 anys

Any del document:
2015

Recerca aplicada col·laborativa per millorar la planificació de les polítiques públiques en relació a la diversitat sexual i de gènere. 

Any del document:
2017

L'estudi proposa iniciar una sèrie d'amidaments periòdics destinats a mesurar l'evolució de la violència masclista en el futur i a avaluar l'eficàcia de les intervencions destinades a eradicar-la

Any del document:
2010

Entrevista telefònica realitzada entre el 8 i 23 de juny de 2020 sobre la soledat.

Any del document:
2020

Entrevista telefònica realitzada entre el 8 i 23 de juny de 2020 sobre la soledat.

Any del document:
2020

Estudi diagnòstic per consolidar la informació obtinguda de l’enquesta de les persones usuàries de CSS 2016. 

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per consolidar la informació obtinguda de l’enquesta de les persones usuàries de CSS 2016. 

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic per saber quina és la situació de les persones amb dependència per veure quines són les deficiències i mirar de plantejar accions que millorin el seu benestar i dels seus cuidadors.

Any del document:
2021

Estudi diagnòstic per saber quina és la situació de les persones amb dependència per veure quines són les deficiències i mirar de plantejar accions que millorin el seu benestar i dels seus cuidadors. 

Any del document:
2018

Els resultats de aquest estudi provenen de les entrevistes telefòniques realitzades a 800 barcelonins i barcelonines de més de 16 anys entre el 16 de desembre de 2004 i el 13 de gener de 2005.

Any del document:
Sense determinar

Informe de primeres dades de la segona edició de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona, duta a terme la tardor del 2021 en el marc del programa Parlen els nens i nenes.

Any del document:
2022

Estudi per analitzar l'impacte de la situació derivada de la covid-19 en diferents àmbits d'interès de la joventut, a partir de l'explotació de l'Enquesta de la Joventut 2020.

Any del document:
2022

Infografia amb llenguatge i caràcter childfriendly per explicar als nens i nenes de Barcelona les primeres dades extretes de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona (EBSIB 2021).

Any del document:
2022

Informe Primeres dades de l'enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona (Satisfaccions, percepcions i expectatives). Realitzat per l'Institut d'Infància i  Adolescència de Barcelona, per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona.

Any del document:
2017

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat