Innovació social

ACSI

Descripció: 

Identificar, adaptar i implantar intervencions provades per resoldre reptes socials. Empaquetar la informació de les millors innovacions trobades i compartir el coneixement generat.

Problema al qual dona solució: 

Aconseguir aterrar solucions innovadores experimentades en l'àmbit urbà arreu del món per poder afrontar problemes de tot l’espectre de situacions que caracteritza la vulnerabilitat social.

Objectius: 

Trobar les respostes més eficaces als reptes socials, a partir de les millors pràctiques desenvolupades arreu.

Accions principals: 

Identificació d’accions en relació amb el repte "Infància en risc d’exclusió":

 • Perach Tutorial Project
 • The Change Factory

Identificació d’accions en relació amb el repte "Ocupació juvenil":

 • Green City Force
 • Jobfactory
 • YouRock

Identificació d’accions en relació amb el repte "Atur de llarga durada":

 • Discovering Hands
 • JobAct
 • Simplon
Actors claus: 
 • Universitats
 • Entitats socials
 • Diversos organismes del sector públic
 • Xarxes de l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva
 • Ens especialitzats, entitats i organismes internacionals en els quals s’han desenvolupat les iniciatives identificades
Calendari: 

Data d'inici: 2017 (juliol).

Data d'acabament: 2019 (juliol).

Pressupost: 

142.000 € (pressupost global, del qual l’Ajuntament n'aporta 21.700 €).

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

ACSI
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat