Innovació social

Big data social

Descripció: 

El Big Data Social és la captació, emmagatzemament, organització, administració i anàlisi de grans volums de dades, estructurades i no estructurades, en l'àmbit de la gestió social. Les dades poden procedir de qualsevol origen: registres administratius, enquestes, sistemes de gestió, dades de tercers, sensors, etc. Es tracta, doncs, del desenvolupant un sistema de gestió d’un Big Data Social, que haurà de treballar de manera unívoca amb diferents bases de dades de gestió de serveis i recursos propis, i creuar-les amb altres bases de dades d’altres àmbits (exemple, Salut) amb la intenció d’explorar i conèixer la realitat social de la ciutat de Barcelona i, així, adequar els recursos necessaris segons les necessitats, i segons el territori.

Problema al qual dona solució: 

El sistemes d’informació a l’Àrea de Drets Socials estan només orientats a la gestió administrativa però no a l’eficiència i la qualitat dels serveis o a millorar la relació amb el ciutadà. Amb la gestió del Big Data d’acció social es tindrà el coneixement del que “està passant” a la ciutat de Barcelona, i, si escau, posar el focus d’atenció en aquells llocs més desfavorits o amb més problemàtiques socials.

Objectius: 

El Big Data Social té tres dimensions estratègics:

 • La dimensió agregada: per a la planificació dels serveis (ex: totes les despeses en habitatge de totes les administracions).
 • La dimensió individual: per al treball dels professionals amb un enfocament 360° (ex: tots els ajuts monetaris i en espècie que ha rebut una família).
 • La dimensió individual anonimitzada: per a la recerca (ex: identificar patrons de pobresa i impacte sobre la salut, càlcul de l’impacte social o de l'SROI –Retorn Social de la Inversió– d’una mesura o un projecte, etc.).

 

Els objectius del projecte són:

 1. Proporcionar informació del conjunt de les bases de dades de gestió social pròpies corporatives i poder creuar-la amb altres bases de dades de l’Ajuntament o externs, per augmentar el coneixement i poder adequar les intervencions per mitigar prob­lemàtiques socials existents.
 2. Generar la definició d’estàndard de “informació social agrupada”, adequant-la a diferent nivells: l’Ajuntament en general, les gerències i serveis concrets.
 3. Garantir l’accés operatiu ràpid i fàcil als diferents nivells: polític, gerencial, directiu i tècnic.
 4. Geolocalitzar dades perquè els mapes que s’extreguin do­nin informació visual de les dades i permetin que l’Ajuntament, de manera natural i ràpida, tingui coneixement del que està passant a la ciutat.
 5. Tenir una visió única garantint que la resposta sigui eficaç i les dades íntegres.
 6. Assegurar la confidencialitat de la informació posant les mesures necessàries per evitar qualsevol tipus de moviment no autoritzat.
Accions principals: 
 • De l'as-is al to-be: anàlisi de la situació actual i definició del to-be.
 • Definició d’una arquitectura hardware i comunicacions i creació d’infraestructures.
 • Definició de Data Lake, identificació de fonts de dades inicials, càrrega de dades.
 • Definició i creació de servies (mòduls).
 • Definició i implantació d’un model de governança de dades.
Actors claus: 
 • Àrea de Drets Socials (inclou Gerència d’Habitatge, Direcció de Serveis de Salut)
 • Barcelona Activa
 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Posteriorment s’aniran afegint administracions
Calendari: 

Data d'inici: 2018 (desembre).

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

600.000 €

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Big data social
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat