Innovació social

Educadors/ores a les escoles: integrant la mirada social i educativa

Descripció: 

S’han incorporat 21 educadors/ores socials a 30 centres educatius de primària, secundària i dues escoles bressol, que realitzen tot un seria d’accions des d’un enfocament tant individual com grupal.

Problema al qual dona solució: 

Els centres educatius ubicats en entorns socioeconòmics més vulnerables es troben en situacions complexes de caire socioeducatiu (més enllà de la tasca docent) que requereixen una intervenció més integral amb els infants i adolescents i les seves famílies, per garantir la igualtat d’oportunitats dels infants.

Objectius: 
 1. Facilitar el procés d’aprenentatge dels nois i noies a partir de l’acció socioeducativa.
 2. Facilitar la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles.
 3. Millorar la participació dels infants i adolescents i les seves famílies en la vida social del centre educatiu.
 4. Promoure el treball en xarxa entre els professionals de l’àmbit educatiu i social dins del centre escolar.
 5. Incorporar i fomentar la mirada social i territorial al conjunt dels centres educatius.
Accions principals: 
 • Atenció individualitzada d’aquells alumnes i les seves famílies que presentin situacions de vulnerabilitat socioeducativa i de risc.
 • Assessorament i suport a l’equip docent en la detecció i atenció dels alumnes que presenten situació de risc, així com en altres aspectes d’àmbit social.
 • Facilitar la informació i coordinació del centre escolar amb la resta de professionals del CSS i de la xarxa d’atenció als infants i les seves famílies.
 • Realització de projectes grupals de promoció i atenció a famílies (espais escolta, habilitats parentals, de vinculació i participació amb l’escola).
 • Realització projectes grupals d’atenció als infants i joves per a la millora de la convivència a l’aula (mediació i gestió de conflictes, habilitats personals, gestió de les emocions, etc.).
Actors claus: 
 • Foment de Ciutat (Pla de barris).
 • Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Centres de Serveis Socials IMSS.
Calendari: 

Data d'inici: 02.10.2017

Data d'acabament: 30.6.2020

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat