Innovació social

Equitat en l'educació. Pobresa hereditària

Descripció: 

S’han realitzat diferents reunions amb agents educatius del sistema reglat i entitats de suport extraescolar, així com a experts i professionals de serveis socials, per identificar el problema i uns territoris per començar a aplicar les mesures. Per una banda, es tracta d’identificar els elements extraescolars crítics que generen desigualtats en l’èxit educatiu i, per l’altra, d’establir un marc de col·laboració escola-extraescola que implementi les accions més eficaces per millorar-ne els resultats en la lluita contra la desigualtat educativa.

Problema al qual dona solució: 

Els resultats escolars presenten grans diferències entre barris rics i pobres de la ciutat. Una taxa d’abandonament elevada i un molt baix accés a la universitat són una raó fonamental de la taxa d’atur i la pobresa. I els efectes es traslladen de pares a fills cada vegada amb més intensitat.

Objectius: 

Reduir les desigualtats territorials en taxa d’abandonament escolar prematur i d’accés a la universitat.

Accions principals: 
  • Realització d’una diagnosi de la situació i definició de la teoria del canvi associada als objectius a assolir i benchmarking.
  • Identificació de la persona responsable del problema.
  • Desenvolupament del pla pilot, del seu model de governança i coordinació amb la resta de plans i accions educatives.
Actors claus: 
  • Consorci d’Educació de Barcelona.
  • Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB).
  • Institut d’Infància i Adolescència.
  • Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).
  • Direcció de Serveis a les Persones dels districtes.
  • Entitats de l’Acord Ciutadà que treballen en el suport educatiu extraescolar.
Calendari: 

Data d'inici: 2017

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

2017-2018: 18.000 € (consultoria). Resta pendent saber el pressupost per la nova consultoria prevista pel 2019.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Equitat en l'educació. Pobresa hereditària
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat