Innovació social

Impulsem

Descripció: 

L’Impulsem és un procés participatiu per al desenvolupament estratègic dels serveis socials a Barcelona, el més ambiciós realitzat mai a la ciutat. Mai s’havia fet un procés d’aquesta magnitud, amb un diagnòstic tan detallat, parlant amb tots els actors, amb tants instruments, sense eludir cap debat. Són moltes les persones i les organitzacions que han contribuït a aquesta estratègia, participant en reunions, responent qüestionaris, contrastant i revisant diferents documents. Aportacions que han afegit un valor significatiu en aquest procés. Així doncs, l’Impulsem inclou tres dimensions de participació: interna, externa i ciutadana.

Problema al qual dona solució: 

L’augment i la fragmentació de les prestacions i ajudes; els problemes de funcionament dels Centres de Serveis Socials (CSS) i la burocratització i saturació; el temps reduït en la dedicació de treball social de qualitat; determinades mancances en termes d’eficiència i productivitat; la poca flexibilitat del sistema als canvis de l’entorn i de la demanda dels serveis; la insatisfacció del personal, la gestió dels canvis en el perfil de les persones ateses en un model d’atenció més aviat rígid.

Objectius: 

Repensar el model d’atenció social bàsica de Barcelona, així com el rol i el funcionament dels CSS, construint una visió de futur compartida.

Accions principals: 

Acció 1: 1a jornada tècnica amb 1.373 aportacions i 780 propostes en total. Es presenta a continuació de manera segregada:

 • Dimensió interna: 13 sessions, 561 participants, 975 aportacions i 643 propostes.
 • Altres agents: 16 sessions, 168 participants, 317 aportacions i 127 propostes.
 • Ciutadania: 5 sessions, 70 participants, 81 aportacions i 10 propostes.

Acció 2: elaboració del document “El desenvolupament estratègic dels centres de serveis socials 2016- 2021".

Acció 3: 2a jornada tècnica: presentació de l’estratègia a les persones participants.

Acció 4: priorització d’objectius: 589 persones (professionals, direccions i agents externs) / Priorització de mesures: 261 professionals i direccions fan la priorització i el qüestionari.

Acció 5: elaboració del Pla d’actuació tenint en compte els objectius més prioritzats i les mesures que han obtingut una puntuació més alta, així com les prioritats derivades de la participació.

Acció 6: 3a jornada tècnica: presentació de projectes i definició.

Acció 7: execució del Pla d’actuació.

Actors claus: 
 • CSS (Direccions territorials, de centre i professionals)
 • Consell Municipal de Benestar Social
 • Acord Ciutadà (Xarxa de Centres Oberts, Xarxa de Famílies Cuidadores, Xarxa de Persones Sense Llar)
 • Plataforma d’Afectat per la Hipoteca (PAH)
 • Aliança contra la Pobresa Energètica
 • Direcció de Serveis d'Acció Comunitària
 • Direccions de serveis a les persones i al territori
 • Sindicatura de Greuges
 • Sindicats
 • Serveis d’atenció a dones i d’atenció i acollida per violència masclista
 • Serveis d'atenció i acollida immigrants
 • Gerència d'Habitatge
 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
 • Consorci Sanitari de Barcelona
 • Grups polítics municipals
 • Ciutadania atesa pels CSS
Calendari: 

Data d'inici: 2016.

Data d'acabament: 2021.

Pressupost: 

Recursos interns.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat