Innovació social

Intel·ligència col·lectiva

Descripció: 

L’ús de la intel·ligència col·lectiva té com a finalitat la cerca d'una eficiència més gran mitjançant el desenvolupament d'eines de suport automatitzades al treball dels professionals socials a partir de:

 • La generació de models d’intel·ligència col·lectiva amb un coneixement que s’incrementa amb la informació acumulada al llarg dels anys pels mateixos professionals i que creix dia a dia.
 • L’ús d’aquests models per proporcionar al personal eines de suport en la presa de decisions basades en tecnologies innovadores d'intel·ligència artificial (machine learning, deep learning, speech to text, etc.).
 • La participació del personal des de l’inici per assegurar que les eines tinguin un utilitat real.
Problema al qual dona solució: 

Ens trobem en una situació en la qual la demanda de serveis socials està augmentant fins al punt de fer insuficients els recursos disponibles posant en risc la sostenibilitat de la prestació dels mateixos serveis o reduint-ne la cobertura i efectivitat. D'altra banda, la penetració de les noves tecnologies en els serveis socials és molt baixa, sobretot si ho comparem, per exemple, amb els serveis de salut o d’educació.

Fins ara, els sistemes d’informació a les àrees socials s’han orientat a la gestió administrativa, però no a l’eficiència i la qualitat dels serveis o a la millorar de la relació amb la ciutadania.

Objectius: 
 1. Ajudar a millorar la praxi professional.
 2. Alliberar hores de tasques amb poc valor afegit del personal de serveis socials i destinar-les a treballs que impliquin una relació humana amb la ciutadania.
 3. Capturar i utilitzar grans volums de dades per crear eines de suport a la decisió.
 4. Generar models que aprofitin les dades mes enllà de les capacitats individuals.
Accions principals: 

Accions ja realitzades:

 • En els expedients de les persones usuàries, passar del text en llenguatge natural a propostes de decisió estructurades i codificades que després validarà el professional.
 • Creació de la “Fitxa 360”, on el professional social té una foto completa i actualitzada de la situació de la persona usuària i de la unitat familiar amb dades econòmiques¡ de situació laboral i socials.
 • Mesurament de l'impacte social del servei VinclesBCN.

 

Accions previstes pel 2019:

 • Elaboració d’una matriu de suficiència: valoració automàtica de la situació social de la persona usuària de serveis socials segons àmbits (habitatge, feina, salut...) i segons les entrevistes i dades dels diferents serveis.
 • Detecció automàtica de situacions que puguin servir d’alerta primerenca al professional (violència persones grans, violència masclista, violència infants, pobresa invisibilitzada, etc.).
 • Anàlisi de converses basat en “speech to text” (sistema de transcripció) amb els dos interlocutors i “anàlisi de sentiments” per analitzar de manera automàtica de què es parla i la freqüència, la valoració del servei, etc.
Actors claus: 

Professionals socials

Calendari: 

Data d'inici: 2018.

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

Aquest projecte està inclòs en el Big Data Social, que té un pressupost de 600.000 €.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat