Innovació social

Intercanvi de dades socials i sanitàries

Descripció: 

Es tracta de posar la persona al centre de tota l’atenció social i sanitària. Aquest és un dels principals objectius pel qual s’ha fixat la interconnexió informàtica entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i que permetrà als professionals dels serveis sanitaris i socials de les dues administracions intercanviar dades en temps real sobre els pacients i usuaris que atenen.

És una experiència pionera a Europa que vol avançar cap a una atenció més integrada en què professionals de salut i de serveis socials facin un abordatge integral de les situacions, centrat en les persones i amb una mirada basada en la proximitat.

Problema al qual dona solució: 

La manca de sistemes d’informació compartits entre diferents administracions que atenen la mateixa població; en aquest cas, pel que fa al sistema sanitari de la Generalitat i els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Objectius: 

Posar en marxa un nou instrument per poder intercanviar informació digital entre els serveis socials d’atenció bàsica i el sistema de salut i, així, facilitar l’accessibilitat, les intervencions integrals i la continuïtat de les atencions sanitàries i socials.

Accions principals: 
  • Disseny i diagnòstic de les necessitats de l’atenció integrada, detecció de les prioritats i les dades per intercanviar.
  • Signatura del conveni que regula l’intercanvi de dades entre l’HC3 i el SIAS.
  • Requeriment de dades dels dos sistemes, mapatge de la terminologia utilitzada pels dos sistemes d’informació i adaptació dels sistemes.
  • Desenvolupament de les tecnologies per a l’intercanvi de dades.
  • Implementació d’una prova pilot a dos territoris de Barcelona: Besòs i Nova Esquerra de l’Eixample entre desembre de 2017 i març de 2018.
  • Extensió de l’intercanvi a totes les àrees bàsiques de salut de Barcelona, els 40 centres de serveis socials, l’actual SADEP (Serveis Socials per l'Atenció a la dependència) i el CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials) de Barcelona.
Actors claus: 
  • Institut Municipal de Serveis Socials
  • Departament de Salut de l’Àrea de Drets Socials
  • Departament de Salut de la Generalitat
  • Consorci sanitari de Barcelona
Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat