Innovació social

Interoperabilitat

Descripció: 

L'intercanvi de dades entre administracions públiques per mitjans electrònics, també conegut com interoperabilitat, dona resposta al dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar cap document en possessió d'altres administracions, per complir així amb l'article 6 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Problema al qual dona solució: 

Dificultats associades a l’intercanvi electrònic de dades i documents entre administracions públiques (en sentit ampli; registres, col·legis professionals), a la cobertura de convenis, al compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i a les diverses necessitats vinculades (intercanvi de dades individuals o per lots, síncrons o asíncrons, etc.).

Objectius: 
 1. Intercanviar informació per dur a terme els tràmits que sol·licita la ciutadania
 2. Reduir els documents en paper d’altres administracions públiques pels tràmits amb l’Ajuntament que aporten els ciutadans, les empreses i les entitats
 3. Millorar la normativa interna en relació amb el dret de la ciutadania de no aportar dades d’altres administracions públiques a l’Ajuntament de Barcelona
 4. Donar a conèixer internament els serveis operatius i difondre'ls
Accions principals: 

Les més destacades:

 • Consultes individuals
 • Consultes per lots
 • Establiments periodicitats
Actors claus: 

Administració General de l'Estat:

 • Dades cadastrals (cadastre)
 • Dades tributàries (individual i social AEAT)
 • Dependència (IMSERSO)
 • Estrangeria (Ministeri de l’Interior)
 • Institut Nacional d’Estadística (INE)
 • Prestacions desocupació (SEPE)
 • Prestacions socials (INSS)
 • Registres civils (Ministeri de Justícia)
 • Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

Generalitat:

 • Dades patronals històriques (IDESCAT)
 • Dades tributàries (ATC)
 • Grau de discapacitat (SISPAP)
 • Títol de família nombrosa i monoparental (DTASF)
Calendari: 

Data d'inici:

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

100.000 €

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Interoperabilitat
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat