Innovació social

Modelització de centres integrals i nous rols professionals

Descripció: 

Partint de la conceptualització de l’atenció social integral i de l’adaptació local pròpia del concepte integrated social services, es tracta de definir un model d’atenció social integral i els instruments necessaris per a la seva implementació: àmbits que cal integrar, infraestructures físiques i de comunicacions, característiques dels professionals i organització de l’atenció, instruments tecnicoprofessionals, caracterització dels circuits.

Problema al qual dona solució: 

La persistència de persones que es veuen immerses en un cicle de cronicitat ja que les seves necessitats són complexes i la manca de coordinació entre les diferents polítiques socials no facilita l’articulació de respostes globals.

Objectius: 
 1. Superar el cicle de la cronicitat
 2. Implementar un model de gestió de casos centrat en la persona
 3. Integrar els diferents serveis especialitzats i/o d’altres àmbits que han de contribuir en el procés d’atenció social en necessitats complexes
 4. Definir diverses fórmules que facin possible la implementació del model de centre integral (centres físics i virtuals) i les característiques de cadascun d’ells
Accions principals: 
 • Revisió i anàlisi de la bibliografia europea sobre els serveis socials integrats i aspectes relacionats: atenció integrada, transversalitat, intersectorialitat, etc.
 • Contrastació els actors clau.
 • Procés de síntesi, anàlisi i elaboració del model.
Actors claus: 
 • Direcció de Serveis d’Estratègia i Innovació
 • Institut Municipal de Serveis Socials (Equip de Gerència i Direcció Territorial)
 • Barcelona Activa
 • Direcció d’Acció Comunitària
 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Agència de Salut Pública de Barcelona
Calendari: 

Data d'inici: 2018 (abril)

Data d'acabament: 2018 (desembre)

Estat del projecte: 
Acabat*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Modelització de centres integrals i nous rols professionals
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat