Innovació social

Nou model de transport adaptat

Descripció: 

La idea del projecte és poder tramitar des del mòbil les sol·licituds del servei i que aquestes s’assignin mitjançant un algoritme a diferents operadors de taxi —prioritzant els taxis adaptats—. Així mateix, en el cas dels serveis fixos es crearan les rutes de bus. El servei es presta en l’àmbit territorial de Barcelona, Badalona, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Tots els viatges han de tenir com a origen o destinació el municipi de Barcelona. Els serveis que es presten són fixos (repeteixen en hores, orígens i destinacions, i que es poden programar fàcilment amb antelació, però sense ser transport escolar o sanitari) o esporàdics.

Problema al qual dona solució: 

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) produeix conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el Servei Públic de Transport Especial de taxi per a persones amb barem de mobilitat reduïda, tant adaptat com no adaptat (imprescindible ser titular de la targeta blanca – STE). Aquest, a l’hora de produir el servei —mitjançant contractes de bus i acord marc en serveis de taxi—, s’enfronta a dues limitacions: la manca de taxis adaptats (91 taxis adaptats a l'AMB) i la restricció econòmica (el copagament per part de l’usuari equival a un bitllet senzill de metro). És per això que es busca un sistema que millori l’eficiència del servei tot optimitzant les rutes de bus i maximitzant l’assignació de taxis adaptats, amb la voluntat d’incentivar el sector a incrementar la flota disponible de taxis adaptats.

Objectius: 

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar l’eficiència del servei tot optimitzant les rutes de bus i maximitzant l’assignació de taxis adaptats, amb la voluntat d’incentivar el sector a incrementar la flota disponible de taxis adaptats.

Accions principals: 

Fase 1. Disseny de la solució i estudi de viabilitat.

 • Comprensió del sistema d’informació global actual i de gestió juntament amb el personal de l’AMB i l’IMPD.
 • Estudiar les millores que es poden introduir en el sistema per resoldre les problemàtiques detectades.
 • Analitzar si les millores proposades són correctes.
 • Efectuar l’anàlisi de requisits i el disseny del sistema.

Fase 2. Desenvolupament de prototip.

 • Mòduls de gestió dels serveis
 • Mòdul de gestió de pagament.
 • Comptabilitat
 • Servei esporàdic.

Fase 3. Desenvolupament d'un primer producte o servei en forma de sèrie de prova.

 • Servei fix.
 • Mòdul d’explotació de dades i estadística.
 • Mòdul de gestió de comunicat dins del mòdul d’administració / gestió del sistema.
 • Suport a la prova pilot.

En paral·lel a aquestes fases, es fa la contractació del servei de transport especial en bus mitjançant contracte de serveis i la contractació dels serveis de taxi mitjançant un acord marc.  

Actors claus: 
 • Universitat Politècnica de Catalunya (conserva la propietat intel·lectual però amb una propietat d’ús de l’IMPD per un període de quatre anys)
 • Operadors de taxi i de bus acreditats i  adjudicataris de l’IMPD
 • Personal call center AMB Informació
 • Persones usuàries amb barem de mobilitat reduïda
Calendari: 

Data d'inici: 2018.

Data d'acabament: 2021.

Pressupost: 

200.000 €

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat