Innovació social

Nou model integral d'espai familiar

Descripció: 

S’ha impulsat una ampliació de la Xarxa d’Escoles Bressol i la creació d’Espais Familiars.

Problema al qual dona solució: 

Actualment, la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals (EBM) està formada per 101 centres. Aquesta xarxa només pot oferir 8.411 places i respondre a un 55% de la demanda. Això vol dir que hi ha un 45% de la demanda no atesa i encara quedaria pendent saber quantes famílies descarten sol·licitar una plaça. Actualment són 42.000 el nombre d’infants en edat d’accedir a les EBM. El sector de la privada ofereix aproximadament unes 9.000 places a la ciutat.

Objectius: 

Resoldre el problema de manca de places.

Accions principals: 
  • Construcció de nous equipaments.
  • Creació dels Espais Familiars, serveis de dia que ofereixen un context de relacions estable entre infants, famílies i professionals. Cada infant, acompanyat d’un adult de referència (mare, pare, avis, cangur), participa en dues sessions setmanals, de tres hores aproximadament.
Nre. Espai Familiar Districte Adreça Places Inici activitat

Espais Familiars oberts o previstos

1 E.F. El Torrent Nou Barris Alcàntara, 22 30 2016
2 E.F. Tres Tombs Eixample Manso, 28 30 2017
3 E.F. Aurora Ciutat Vella Aurora, 24 30 2018
4 E.F. Pere Calafell Sant Martí Pere Calafell 30 2020
5 E.F. Sants/Badal Sants Montjuïc Roger, 48 / Juan de Sada 30 -
Total Places 150

 

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Nou model integral d'espai familiar
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat