Innovació social

Observatori 0-17

Descripció: 

L’Observatori 0-17 s’estructura en tres línies de treball:

 1. Disseny i coordinació del Sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència de Barcelona (SIIIAB), en obert i amb informe anual de dades clau.
 2. Elaboració d’estudis a partir de recerques, avaluacions i/o explotacions específiques d’enquestes amb una dimensió tant diagnòstica com propositiva per orientar polítiques locals.
 3. Posada en obert de fitxers de microdades d’enquestes de ciutat relatives a la infància i l’adolescència (en el registre d’enquestes i estudis d’opinió).
Problema al qual dona solució: 

Insuficients anàlisis de dades específiques d’infància i manca de sistematització de dades desagregades per a la franja 0-17 anys dels registres i enquestes municipals.

Objectius: 

Generar coneixement i una comprensió més gran sobre les vides dels infants i adolescents (sobretot d’aquells en situacions de més vulnerabilitat social) sistematitzant i analitzant dades disponibles o impulsant-ne la recollida de noves amb caràcter periòdic, que permetin assolir una visió integral de les seves condicions de vida i del seu desenvolupament a la ciutat. En el procés d’identificació i sistematització, es localitzen dèficits i oportunitats de millora dels sistemes d’informació administratius en temes clau de seguiment de la realitat de la infància i l’adolescència.

Així, s’espera que l’Observatori 0-17 BCN esdevingui una eina útil i de referència, pel fet d’aportar coneixement significatiu, periòdic i amb visió integral sobre la infància i l’adolescència a la ciutat, la qual cosa permet:

 1. Orientar i avaluar les polítiques públiques que els afecten.
 2. Posar el coneixement sobre infància i adolescència a l’abast de la ciutadania, entitats i altres agents de la ciutat per facilitar debats socials informats sobre aquesta etapa clau del cicle de vida.
Accions principals: 

Acció 1: disseny i obertura d’un nou espai web a Drets Socials per a l’Observatori 0-17 BCN vinculat a l’Observatori Social, i presentació pública en el marc de la Jornada Infància i Adolescència: Present i Futur (19.11.2018).

Acció 2: disseny i coordinació dels serveis i les institucions proveïdores de dades del sistema integral d’indicadors i elaboració de l’informe anual Dades clau d’infància i adolescència a la ciutat 2018.

Acció 3: elaboració i difusió dels estudis sobre infància i adolescència:

 • “Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents amb problemàtiques d’extrema complexitat, ateses pels serveis socials de Barcelona” a partir de l’explotació de l’ESS-2016 (IIAB, juliol de 2018).
 • “Pobresa i infàncies desiguals a la ciutat de Barcelona”, a partir de les estadístiques metropolitanes de condicions de vida (2016-2017) (IERMB, novembre de 2018).
 • “L’avaluació d’impactes subjectius del Fons 0-16 en la vida quotidiana d’infants i adolescents i les seves famílies” (IIAB, previsió primavera de 2019).
 • “Informe de situació dels drets dels infants i adolescents de Barcelona” (disseny del projecte, [IIAB, 2019]).

Acció 4: dades en obert d’enquestes amb dades rellevants d’infància i adolescència (registre).

Actors claus: 
 • Direcció de Planificació i Innovació, Àrea de Drets Socials
 • Oficina Municipal de Dades (OMD)
 • Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB)
Estat del projecte: 
Acabat*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Observatori 0-17
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat