Innovació social

Observatori de salut, desigualtats i impacte de les polítiques

Descripció: 

Consisteix en la presentació d’indicadors i avaluació de polítiques en un espai web situat a l’Ajuntament de Barcelona.

Problema al qual dona solució: 

La poca disseminació d’informació sobre qüestions de salut, desigualtats en salut i l’impacte de polítiques vinculades a aquest àmbit.

Objectius: 
  1. Donar a conèixer indicadors de salut, de desigualtats en salut i els seus determinants.
  2. Presentar avaluacions sobre l’impacte en la salut d’algunes polítiques municipals.
Accions principals: 
  • Creació d’un grup de treball per seleccionar els indicadors.
  • Creació d’un grup de treball per fer revisió de les polítiques que cal avaluar.
  • Càlcul dels indicadors.
  • Descripció de les polítiques.
  • Creació de l'entorn web.
Actors claus: 

Professionals de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

Calendari: 

Data d'inici: 2017.

Data d'acabament: en curs.  

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Observatori de salut, desigualtats i impacte de les polítiques
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat