Innovació social

Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona

Descripció: 

És un instrument de coneixement del sector a l’abast dels ajuntaments, dels investigadors, dels operadors del sector i de la ciutadania en general que consisteix en la creació d’una base de dades comuna d’indicadors que progressivament s’anirà ampliant.

Problema al qual dona solució: 

La no disponibilitat d’un subministrament continu en el temps de dades i anàlisis sobre l’habitatge a Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Objectius: 

Disposar de dades que permetin analitzar i detectar tendències en l’àmbit metropolità i ajudin a dissenyar les polítiques públiques d’habitatge.

Accions principals: 
  • Creació d’un sistema d’indicadors en sis capítols: parc d’habitatge; construcció i rehabilitació; aspectes sociodemogràfics i socioeconòmics; mercat de l’habitatge i del sòl; problemes de permanència, d’accés i manteniment; polítiques públiques.
  • Elaboració d’informes anuals i creació d’un visualitzador de dades en línia.
  • Creació de laboratoris per a estudis específics amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i amb Barcelona Regional com a ens executor.
Actors claus: 
  • Patrocinadors: Ajuntament de Barcelona, AMB, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya
  • Ens executor: Barcelona Regional
Calendari: 

Data d'inici: 2017 (juliol).

Data d'acabament: en curs.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat