Innovació social

Passa el relleu

Descripció: 

"Passa el relleu" és un mètode de traspàs de coneix­ement en les desvinculacions que pretén que les persones que marxen de l’organització, sobretot perquè es jubilen, transfereixin el seu coneix­ement tàcit i explícit sobre la feina que estaven desenvolupant.

Problema al qual dona solució: 

La pèrdua del coneixement de les persones que es desvinculen d’un lloc de treball de l’Ajuntament. S’aborden especialment les situacions produïdes per la jubilació.

Objectius: 
 • Fer un traspàs ordenat del coneix­ement de la persona que es des­vincula de la feina que ha estat desenvolupant en els darrers anys.
 • Que les persones que les sub­stitueixin o les persones que hagin d’assumir les tasques i funcions disposin de la informació, dels contactes i dels procediments dels seus predecessors, i dels coneix­ements intangibles fruit de l’ex­periència laboral.
 • Garantir la retenció del coneixe­ment crític i imprescindible que han acumulat les persones per assegurar que no es perd i es continua desenvolupant la feina en un lloc determinat i prestant els serveis a la ciutadania amb la màxima qualitat.

Amb aquest projecte s’espera, en concret:

 • Validar el circuit i provar les eines previstes en el projecte "Passa el relleu".
 • Posar inicialment el focus en els casos de desvinculacions per jubilació per tal d’estendre el mètode en el futur en altres situacions de desvinculacions.
Accions principals: 
 • Planificació, disseny i aprovació del mètode.
 • Identificació del coneixement crític.
 • Implementació de les eines de traspàs del coneixement.
 • Avaluació de les eines bàsiques i circuit de "Passa el relleu".
Actors claus: 
 • Gerència i departaments de l’Àrea de Drets Socials
 • Institut Municipal de Serveis Socials
 • Gerència de Recursos de Recursos Humans i Organització
 • Grup de treball amb vuit professionals d’aquests àmbits i departaments implicats
Calendari: 

Data d'inici: 2018 (març).

Data d'acabament: 2019 (juny).

Pressupost: 

Acompanyament d’una consultora: 6.830 €.

Els recursos interns no s’han valorat econòmicament.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Passa el relleu
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat