Innovació social

Programa enquestes

Descripció: 

A partir de la col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament i amb altres centres d’investigació, s’han generat qüestionaris específics, s’ha dut a terme el treball de camp i explotat la informació disponible i, finalment, s’han difós els resultats a través de les pàgines web de l’Àrea de Drets Socials i a partir de diferents publicacions. S’ha facilitat l’accés a les microdades de les enquestes a través del registre d’enquestes de l’Ajuntament.

Problema al qual dona solució: 

Mancances de coneixement sobre determinades característiques i condicions de vida de diferents grups poblacionals.

Objectius: 

Generar i difondre coneixement.

Accions principals: 
  • Enquesta a persones usuàries de Serveis Socials.
  • Enquesta sociodemogràfica de Barcelona.
  • Enquesta usuaris del SAD.
  • Enquestes a persones usuàries projecte B-MINCOME.
  • Enquesta metropolitana de condicions de vida (dues edicions amb una ampliació de la mostra i cinc estudis específics). 
Actors claus: 
  • Universitats: UPF, UAB, UB
  • Instituts de recerca i avaluació: Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA), Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB)
  • Oficina Municipal de Dades
Calendari: 

Data d'inici: 2015.

Data d'acabament: 2019.

Pressupost: 

250.000 €

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat