Innovació social

Salut als barris

Descripció: 

Es tracta d’un projecte participatiu, intersectorial i multidisciplinari amb enfocaments de salut pública, de desenvolupament comunitari i intervencions basades en l’evidència per implicar i treballar amb les comunitats per a la millora de la salut i la qualitat de vida. Es dona una paper protagonista a la comunitat en la millora de les condicions de vida, salut i benestar del barri.

Problema al qual dona solució: 

Pitjor estat de salut i pitjors condicions de vida als barris en situació desfavorida.

Objectius: 
 1. Reduir les desigualtats en la salut entre els barris en situació més desfavorida i la resta de la ciutat. 
 2. Millorar els determinants socials en la salut d'àmbit comunitari. 
 3. Millorar la salut i el benestar dels barris en situació més desfavorida.
 4. Reduir les desigualtats en la salut a Barcelona.
Accions principals: 
 • Diagnòstic de situació, tant dels problemes com dels actius del barri.
 • Priorització dels problemes sobre els quals cal intervenir.
 • Identificació de possibles intervencions basada en l’evidència de l’efectivitat.
 • Desenvolupament del pla d’acció.
 • Avaluació del procés i dels resultats.
Actors claus: 

S’ha creat un grup motor intersectorial que lidera i segueix tot el procés, amb representants de:

 • Districtes
 • Comunitat del territori
 • Atenció primària de Salut (Consorci Sanitari de Barcelona)
 • Agència de Salut Pública de Barcelona
 • Pla de desenvolupament comunitari (quan n’hi ha)
Calendari: 

Data d'inici: 2007.

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

1.500.000 €

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Salut als barris
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat