Innovació social

Tech4Social - Lab people & Communities

Descripció: 

El Tech4Social és un node que agrupa grans empreses, organitzacions socials, persones expertes i inversores per impulsar start-ups que millorin la qualitat de vida dels col·lectius vulnerables. S’estableixen les diferents línies de treball:

 • Millorar l'autonomia de les persones grans i persones amb discapacitat a través de: la mobilitat i accessibilitat en entorns urbans/ rurals i l'orientació i inserció laboral.
 • Reduir l'aïllament i la solitud.
 • Fomentar estils de vida saludables de les persones grans.
 • Incloure aquests col·lectius en el dia a dia de la societat, millorant-ne l'autoestima, augmentant-ne la motivació a seguir sentint-se útils i disminuint-ne la possible degeneració cognitiva i física.
 • Facilitar els ingressos econòmics en un escenari d'allargament de la vida amb un augment de la seva dependència.
Problema al qual dona solució: 

Distància existent entre el món de l’emprenedoria i Drets Socials, en tant que prestador de serveis socials; un desconeixement dels reptes reals i dels mecanismes perquè les possibles solucions siguin aplicables.

Objectius: 
 1. Construir un ecosistema on es trobin grans empreses, organitzacions socials, persones expertes i inversors i start-ups (empresa emergent) per impulsar solucions als principals reptes socials.
 2. Buscar les millors start-ups que siguin innovadores, amb un model de negoci rendible i escalable, i amb un equip professional supermotivat a generar impacte per acompanyar i invertir dins d’aquest ecosistema.
Accions principals: 
 • Participació en la definició de les sublínies específiques de treball.
 • Suport en la difusió de les convocatòries i identificació d'emprenedors.
 • Formar part del comitè de selecció i seguiment de projectes.
 • Mentoratge i assessorament als equips emprenedors aportant tot el seu coneixement i experiència.
 • Connectar l'emprenedor/a amb aquelles empreses, organitzacions o persones que puguin aportar valor al projecte o a la persona emprenedora.
 • Explorar possibles línies de col·laboració i aliances estratègiques.
Actors claus: 
 • Ship2be
 • Persones emprenedores
 • Finançadors
 • Institut Municipal de Servies Socials (IMSS)
 • Àrea de Drets Socials
Calendari: 

Data d'inici: 2016.

Data d'acabament: 2019.

Pressupost: 

2017: 57.000 €

2018: 57.000 €

2019: 39.000 €

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Tech4social - Lab people & Communities
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat