Innovació social

Teletreball

Descripció: 

Dur a terme una experiència pilot a l’Àrea de Drets Socials  per experimentar el teletreball, de manera parcial, entre un nombre limitat de persones treballadores.

Problema al qual dona solució: 
 • La dificultat de conciliació.
 • L’alteració de la productivitat.
 • Pèrdua de temps en desplaçaments.
 • La degradació mediambiental.
Objectius: 

Per al treballador o treballadora:

 1. Millorar la gestió del temps del personal, estalviar els seus desplaçaments, millorar la seva productivitat millorant la concentració, i facilitar la conciliació.
 2. introduir de mecanismes innovadors, establir de noves formes d’organització del treball, nous incentius, i millorar productivitat general.
 3. Disposar de l’experiència pràctica (de 5-10 persones) avaluable en un temps limitat (6-10 mesos) i amb una operativa parcial (3 dies a la setmana).
 4. Desenvolupar a la pràctica els requisits i les funcions idònies o aptes per al teletreball (no totes les funcions ho permeten): tipus de feina, entorn d’aquesta, mecanismes de coordinació, existència d’indicadors de productivitat, etc.
 5. Disposar de paràmetres objectivables (reducció del temps de desplaçaments, augment de la productivitat, treball orientat a resultats...) per avaluar l’experiència i estudiar/recomanar la seva possible ampliació en el futur.
Accions principals: 
 • Disseny i aprovació del pla pilot.
 • Convocatòria, selecció i formació de les persones seleccionades.
 • Inici del pla pilot.
Actors claus: 
 • Gerència de Recursos de Recursos Humans i Organització
 • Cap de Departament d'Administració i Personal de l’Àrea de Drets Socials
 • Comitè de Direcció de l’Àrea de Drets Socials
Calendari: 

Abril de 2018: disseny i aprovació del pla pilot.

Maig – juliol de 2018: convocatòria, selecció i formació de les persones seleccionades.

Octubre de 2018: inici Pla pilot.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Teletreball
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat