Innovació social

Transfer: multiplicant l'atenció grupal dels Centres de Serveis Socials de Barcelona

Descripció: 

Es tracta d’un Programa d'intercanvi entre professionals, adreçat a facilitar els coneixements i els aprenentatges necessaris per tal que un projecte de treball grupal que es consideri exitós pugui portar-se a terme en un altre Centre de Serveis Socials (CSS).

Problema al qual dona solució: 
  • El “mapa” de grups de suport a la ciutat és molt desigual.
  • No es comparteix l’expertesa professional.
Objectius: 
  1. Facilitar processos d’implementació de nous projectes a partir de l’acompanyament i l’intercanvi entre el personal professional i la transferència de projectes que ja funcionen amb èxit.
  2. Contribuir a la formació del personal professional.
Accions principals: 
  • Rebuda de les demandes per part dels CSS que volen rebre coneixement sobre projectes d’atenció grupal.
  • Encaix de parelles (anomenades Transfer) entre centres transferidors amb centres receptors.
  • Desenvolupament de les trobades de parelles Transfer.
  • Seguiment del procés de transferència.
  • Avaluació de cada un dels processos quan acabin, així com fer una avaluació final de cada edició.
Actors claus: 

Professionals dels CSS.

Calendari: 

Data d'inici:

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

Recursos interns.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Transfer: multiplicant l'atenció grupal dels Centres de Serveis Socials de Barcelona
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat