Innovació social

URBinclusion

Descripció: 

Es tracta d’un projecte europeu del programa URBACT. És una xarxa de nou ciutats europees liderada per Barcelona i que inclou Cracòvia (Polònia), Timisoara (Romania), Copenhaguen (Dinamarca), Torí (Itàlia), Nàpols (Itàlia), àrea metropolitana de Lió (França), Tríkala (Grècia) i Glasgow (el Regne Unit). La xarxa promou l’intercanvi de coneixement sobre accions de cocreació per reduir la pobresa i afavorir la inclusió social en àrees urbanes desfavorides.

Problema al qual dona solució: 

Que la implementació de polítiques estigui associada a una intervenció més integral, amb la implicació dels actors locals, recolzada en indicadors d’impacte i en propostes innovadores de finançament.

Objectius: 
 1. Internacionalització d’estratègies, projectes i accions d’inclusió social de l’Ajuntament de Barcelona, i en concret de l’Àrea de Drets Socials.
 2. Conèixer accions que tenen lloc en les altres ciutats europees i explorar possibles vies de col·laboració.
 3. La reflexió pautada sobre els reptes d’implementació de polítiques d’inclusió associades al problema anterior.
 4. Extreure’n recomanacions per a les administracions locals, sobre aquelles, les barreres i els obstacles específics per abordar-ne la implementació i, així mateix, sobre els procediments i les eines que permetrien superar-los.
Accions principals: 
 • Trobades internacionals periòdiques.
 • Trobades locals periòdiques a través de la constitució d’un Grup Local Urbact a Barcelona, associat a un paquet de set accions que tenen lloc al barri de El Bon Pastor (districte de Sant Andreu).
 • Elaboració “Marc operatiu d’implementació” (compendi d’outputs diversos vinculats al treball de cada ciutat).
 • Organització a Barcelona de la conferència final i altres esdeveniments vinculats al projecte.
Actors claus: 
 • Direcció de Planificació i Innovació, Àrea de Drets Socials.
 • Ciutats europees partners.
 • Experts i expertes externs de la xarxa URBinclusion.
 • Grup Local Urbact de Barcelona: format per tècnics i tècniques municipals i entitats socials vinculats a les accions següents: 1) Temps de joc, 2) Programa d’acompanyament als reallotjaments de les cases barates, 3) Programa de rehabilitació adreçat a finques d’alta complexitat, 4) Esforsa't, 5) projecte Endavantal, 6) Trans-forma’t, 7) B-Mincome.
Calendari: 

Data d'inici: 10.10.2016.

Data d'acabament: 02.6.2019.

Pressupost: 

Total partenariat: 749.260 € (cofinançament del 75% per FEDER).

Total per Barcelona: 200.695,52€ (cofinançament del 70% per FEDER).

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

URBinclusion
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat