Grups de Treball del CMBS

Grups de Treball del CMBS

08/01/2024 - 10:14

Com cada any, al setembre, al començament del curs, els coordinadors/es perfilen el calendari i propostes de temes a treballar a partir dels reptes del curs anterior, i les possibles sinergies entre els grups que formen part del Consell Municipal de Benestar Social.

El mes d’octubre es fa la primera sessió de treball, on es planteja aquesta previsió als membres del grup, que són els que decideixen el pla de treball que es portarà a terme.

Tanmateix, el curs passat, amb motiu de la celebració del 35 aniversari del CMBS, cada grup, dins del seu pla de treball, van programar visites a serveis de bones pràctiques, obertes a tothom.

L’ experiència va ser molt positiva i enriquidora, tenint molt bona acollida per part dels membres dels diferents grups de treball. Per aquest motiu, se segueix amb la proposta de programar aquestes visites obertes, i cada grup escollirà el servei que consideri més interessant.

La proposta del pla de treball pel curs 2023/24 dels grups és la següent:

El grup de treball de drogodependències, tractarà el tema dels entorns digitals i les addiccions, dedicant una sessió a la integració de les pantalles en la vida dels adolescents, i en la que es convida al grup de treball d’infància a participar i ampliar així les diferents visions que es poden compartir respecte a aquesta franja d’edat. Amb el grup de treball de salut, tal com es va fer el curs passat, es farà una sessió conjunta per conèixer l’Informe de Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. També es tractarà el tema de l’envelliment i el consum problemàtic de drogues, que es treballarà conjuntament amb el grup de treball d’envelliment. El mes de març, està previst fer una sessió oberta que tracti el tema de la transversalitat de gènere i comunitat LGTBI en serveis d’atenció a les drogodependències.

El grup de treball d’envelliment, s’enfoca vers la interseccionalitat, anant més enllà de l’àmbit de l’envelliment, contemplant les sinergies que es poden fer amb altres grups del CMBS, tractant la diversitat en la gent gran. Així doncs, a partir del Pla d’Interculturalitat de Barcelona, poder conèixer la perspectiva intercultural de la ciutat, el seu impacte, el concepte de diversitat, els principis, i les eines que fan servir les polítiques municipals. Un altre tema a treballar és l’envelliment i el col·lectiu LGTBI, on també es coneixerà la Fundació Enllaç. Es farà una sessió conjunta amb el grup de drogodependències per tractar el tema del consum de substàncies addictives i l’envelliment.

En relació amb el grup de treball d’Igualtat d’Oportunitats de la Infància i Adolescència, els membres del grup van decidir centrar-se a tractar el tema de benestar digital i acompanyament a la infància, ja que el curs passat es va fer una sessió de treball, i es

va veure que calia tractar el tema amb més profunditat per la seva importància i complexitat, i per tal de poder concretar propostes operatives en aquest àmbit. A la sessió dedicada a centrar-se en els joves i adolescents, es convida als membres del grup de treball de drogodependències a participar per tal d’ampliar i compartir aportacions.

Respecte al grup de treball de salut, aquest ha decidit centrar el pla de treball en la salut i l’envelliment, per la qual cosa, es contacta amb el Consell Assessor de la Gent Gran per conèixer quina informació tenen respecte a aquest tema, i la possibilitat de portar a terme una sessió conjunta. Està previst treballar els temes de l’atenció integrada sociosanitària i servei d’atenció domiciliària; el maltractament a la gent gran; i els refugis climàtics i l’emergència climàtica. Com cada any, es farà una sessió conjunta amb el grup de drogodependències per conèixer l’Informe de Salut.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat