Documentos temáticos

Estudi diagnòstic per l'actualització de l’estudi de l’any 2006 i per aportar criteris per definir estratègia de descomptes o tarifació social per a persones amb discapacitat.

Año del documento:
2018

Fitxa sobre el grup de recerca de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Año del documento:
2020

Grup de recerca de la Universitat de Girona (UdG).

Año del documento:
2020

Uno de los compromisos de la ciudad de Barcelona es promover las condiciones que favorezcan el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, así como evitar y eliminar las causas que lo puedan dificultar o impedir. Con esta guía pretendemos difundir las buenas prácticas desarrolladas por las ciudades desde la creación del Observatorio Ciudades y Pueblos para Todas las Personas en los diferentes ámbitos de trabajo.

Año del documento:
Sense determinar

Guia breu en la que es defineixen què és i com es comuniquen les persones amb sordesa i sordceguesa. També dona consells i ofereix recursos per a una comunicació efectiva i dona a conèixer l’alfabet dactilològic de la llengua de signes catalana i les icones per comunicar l’accessibilitat.  

Año del documento:
2020

Guía breve en la que se define que es y cómo se comunican las personas con sordera y sordoceguera. También da consejos y ofrece recursos para una comunicación efectiva y da a conocer el alfabeto dactilológico de la lengua de signos catalana y los iconos para comunicar la accesibilidad.

Año del documento:
2020

Guia d’entitats i serveis per a persones amb discapacitat del districte de Nou Barris

Año del documento:
2017

Guia d’entitats per a persones amb discapacitat del districte de Sants-Montjuïc

Año del documento:
2015

Amb la Guia per a la contractació de persones amb discapacitat, pretenem promoure en el sector empresarial, una millora en el compromís d’incorporació al món laboral de treballadors i de treballadores amb discapacitat, que es confii en les seves capacitats i se’ls ofereixi l’oportunitat de demostrar la seva vàlua.

Año del documento:
Sense determinar

Aquesta publicació s’emmarca dins la col·lecció de manuals que l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat està produint per tal d’assegurar que tots els actes, productes i serveis de l’Ajuntament de Barcelona siguin accessibles per a totes les persones.

Año del documento:
2016

Aquest informe és una diagnosi del grau de desenvolupament i implantació de la Convenció Internacional sobre les Drets de les Persones amb Discapacitat en el marc de la ciutat de Barcelona.

Año del documento:
Sense determinar

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre, el Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de 28 de novembre de 2008 va acordar la Declaració Institucional següent: Manifestar el seu compromís amb el desenvolupament dels drets recollits a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, incorporar en el marc de la Comissió Executiva de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat un espai periòdic d'informació i seguiment en l'evolució de la Convenció que s'encarregarà de vetllar pels avenços que en matèria de drets de les persones amb discapacitat, i d'acord amb els principis de la Convenció de les Nacions Unides, s'implementin a la ciutat de Barcelona.

Año del documento:
2011

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Año del documento:
2014

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Año del documento:
2015

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Año del documento:
2015

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Año del documento:
2013

Estudi diagnòstic per demostrar que és viable produir plantes en les teulades d’edificis de Barcelona utilitzant tecnologia de cultiu sense sòl i fertirrigació.

Año del documento:
2018

Estudi diagnòstic per conèixer les rendes de les persones amb discapacitat a partir dels eixos sociodemogràfics i de les tipologies de les llars.

Año del documento:
2021

Recerca aplicada que pretén aprofundir en la reforma de la legislació civil en matèria de capacitat jurídica per aplicar-la als programes i serveis públics.

Año del documento:
2021

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i regular les especificitats del procediment administratiu que els són pròpies i regular el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Año del documento:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad