Documentos temáticos

Document que recull els 6 criteris per a un bon pati, naturalitzat, coeducatiu i comunitari elaborat per l’Institut Infància i Adolescència per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla per la transformació de patis, a partir d’una recerca documental i revisió bibliogràfica d’iniciatives internacionals i s’han acordat en el marc d’una comissió transversal amb l’Ajuntament i el Consorci d’Educació de Barcelona, abans de ser contrastats amb una vintena de persones i entitats expertes del món educatiu, l’arquitectura, el joc, el verd, l’esport, l’accessibilitat, la perspectiva de gènere, l’acció comunitària i la salut, entre d’altres.

Año del documento:
2021

Estudi diagnòstic per millorar l'acció comunitària en medi obert.

Año del documento:
2018

Estudi diagnòstic per millorar l'acció comunitària en medi obert.

Año del documento:
2018

Recopilación de experiencias fruto de la investigación/acción aplicada sobre la participación infantil y adolescentes

Año del documento:
2022

Recull d’experiències fruit de la recerca/acció aplicada sobre la participació infantil i adolescents.

Año del documento:
2022

Recerca/acció aplicada amb un grup motor de participació de caràcter transversal, amb tècnics municipals de diferents àrees i districtes i d'altres administracions, per promoure i dissenyar de forma col·laborativa la participació social d’infants i adolescents.

Año del documento:
2022

L’Agenda dels infants elaborada per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona a partir del programa de coneixement Parlen els nens i nenes de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. L’Agenda recull les 11 demandes de millora del benestar que fan els nens i nenes d’entre 10 i 12 anys de la ciutat de Barcelona i les seves 115 propostes d’actuació.

Año del documento:
2018

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, sobre diferents models d’espais familiars de Barcelona i d’altres ciutats. L’informe descriu quatre principals models de sistemes d’espais familiars i també planteja els principals reptes i algunes estratègies i exemples d’actuació per fer-hi front.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per avançar en el coneixement de les distintes alternatives existents en el procés d’educació i acollida dels infants de 0 a 3 i dels seus costos, beneficis i avantatges.

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic per avançar en el coneixement de les distintes alternatives existents en el procés d’educació i acollida dels infants de 0 a 3 i dels seus costos, beneficis i avantatges.

Año del documento:
2015

Document complert del GT Igualtat d'Oportunitats en la Infància del CMBS 2020

Año del documento:
2020

The magazine Barcelona Society number 29 dedicated to the experience of the pandemic as well as its impacts on society, includes an article about the pandemic and childhood and adolescence in the city of Barcelona This article, signed by the director of the Childhood and Adolescence Institute, Laia Pineda, and the institute researcher and coordinator of the 0-17 BCN Observatory, Elisa Stinus, reviews the situation of childhood and adolescence in the city in the context of a pandemic, based on the data from the report “Key data on childhood and adolescence 2021”, which already reflect the impact of the covid-19 crisis on the lives of children and adolescents in the city.

 

Año del documento:
2023

La revista Barcelona Societat número 29 dedicada a la vivència de la pandèmia i el que va suposar la declaració de l’estat d’alarma el març de 2020, així com els seus impactes en la societat, inclou un article sobre la pandèmia i la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona. L’article, signat per la directora de l’Institut Infància i Adolescència, Laia Pineda, i la investigadora de l’institut i coordinadora de l’Observatori 0-17 BCN, Elisa Stinus, repassa la situació de la infància i l’adolescència a la ciutat en context de pandèmia, partint de les dades de l’informe Dades clau d’infància i adolescència 2021, que ja reflecteixen l’impacte de la crisi per la covid-19 en les vides dels infants i adolescents de la ciutat.

 

Año del documento:
2023

Article acadèmic sobre el Fons 0-16 i els impactes subjectius d’aquesta ajuda entre els infants, els adolescents i les seves famílies. És l’article resum de la ponència presentada al congrés de la Red Española de Política Social (REPS) que es va dur a terme a Bilbao el març de 2021.

Año del documento:
2022

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona publica l’Anuari Metropolità de Barcelona 2020 dedicat a l’emergència sanitària de la covid-19 i els seus impactes socioeconòmics i ecològics. Des de l’Institut Infància i Adolescència hi contribueixen amb aquest capítol sobre els impactes en la infància i adolescència de la ciutat.

Año del documento:
2021

L’article “Barcelona i l’aposta per naturalitzar espais educatius: patis verds i transformats com a refugis climàtics per estimular més educació i joc a l’aire lliure” és una reflexió al voltant de com han de ser els patis de les escoles i sobre com l’Ajuntament de Barcelona, a través del programa “Transformem els patis” està apostant per aquest model.

Año del documento:
2022

La revista Barcelona Sociedad número 29 dedicada a la vivencia de la pandemia y a lo que supuso la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, así como sus impactos en la sociedad, incluye un artículo sobre la pandemia y la infancia y la adolescencia en la ciudad de Barcelona. El artículo, firmado por la directora del Instituto Infancia y Adolescencia, Laia Pineda, y la investigadora del instituto y coordinadora del Observatorio 0-17 BCN, Elisa Stinus, repasa la situación de la infancia y la adolescencia en la ciudad en contexto de pandemia, partiendo de los datos del informe “Datos clave de infancia y adolescencia 2021”, que ya reflejan el impacto de la crisis por la covid-19 en las vidas de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Año del documento:
2023

Avaluacions per contribuir a la reflexió i aplicació de la inversió en infància de les polítiques de rendes.

Año del documento:
2018

Informe d’avaluació sobre el programa Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona, elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. L’informe inclou una diagnosi sobre el funcionament del programa i també reptes, orientacions i propostes de transformació per tal de millorar-ne i augmentar-ne l’impacte.

Año del documento:
2017

Resum executiu de l’Informe d’avaluació sobre el programa Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona, elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. En ell s’hi recullen les dades clau de la diagnosi d’aquest programa municipal i també els reptes, orientacions i propostes de transformació per tal d’augmentar-ne l’impacte.

Año del documento:
2017

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de VidaContactaAviso legal Accessibilidad