Documentos temáticos

Els continguts d'aquesta publicació ens mostren com el govern local i les entitats que conformen el Servei d'Atenció a les Persones Immigrants, Estrangers i Refugiats (SAIER) han treballat durant vint anys la inclusió, la convivència, l'acollida, la inserció social i laboral, l'empatia, la corresponsabilitat i la cohesió social dels immigrants i refugiats.

Año del documento:
Sense determinar

Los servicios sociales que se exponen son sólo una pequeña muestra de su totalidad. Se ha hecho una selección de los servicios que pueden resultar más útiles para los recién llegados y las recién llegadas.

Año del documento:
Sense determinar

Documento amb deu punts per la supervisió, vigilància i solidaritat contra el racisme en l'àmbit municipal

Año del documento:
Sense determinar

El nou Pla de Treball d’Immigració de Barcelona 2012-2015 neix per donar resposta als nous reptes que sorgeixen del canvi de cicle que s’està produint pel que fa als processos migratoris a Barcelona.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest Pla està elaborat per les entitats membres de la Xarxa i liderat per l’Ajuntament de Barcelona, amb un doble objectiu. En primer lloc, planificar i establir una estratègia d’actuació consensuada i reflexionada i, en segon terme, enfortir la Xarxa Barcelona Antirumors.

Año del documento:
Sense determinar

El Pla Barcelona Interculturalitat neix de la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona i de totes les forces polítiques del consistori de la ciutat, expressada en el Pla de Treball Immigració 2008-2011, d’adoptar el punt de vista intercultural com a base per abordar el repte de la diversitat.

Año del documento:
Sense determinar

Preguntas frecuentes sobre la vigencia y prórroga de las autorizaciones de residencia y estancia en España afectadas por el período de estado de alarma por la COVID-19.

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre sol·licituds de protecció internacional, d'estrangeria i d'informes d'estrangeria durant el període d'estat d'alarma per la Covid-19 (ES).

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d’estat d’alarma per la covid-19.

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d’estat d’alarma per la covid-19.

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d’estat d’alarma per la covid-19.

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d’estat d’alarma per la covid-19.

 

 

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d’estat d’alarma per la covid-19.

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d’estat d’alarma per la covid-19.

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d’estat d’alarma per la covid-19.

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d’estat d’alarma per la covid-19.

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d’estat d’alarma per la covid-19.

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre sol·licituds de protecció internacional, d'estrangeria i d'informes d'estrangeria durant el període d'estat d'alarma per la Covid-19 (AR).

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre sol·licituds de protecció internacional, d'estrangeria i d'informes d'estrangeria durant el període d'estat d'alarma per la Covid-19 (BN).

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre sol·licituds de protecció internacional, d'estrangeria i d'informes d'estrangeria durant el període d'estat d'alarma per la Covid-19 (RU). 

Año del documento:
2020

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad