Documentos temáticos

Un programa pel foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Año del documento:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Año del documento:
2017

Un programa para el fomento de la ocupación de las personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo, liderado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona con la colaboración de las entidades sociales y el tejido empresarial de la ciudad.

Año del documento:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Año del documento:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per oferir suport metodològic i tècnic per aprofundir en la definició i consens dels indicadors de sospita de ser víctima de TEH amb fins d’explotació sexual basats en la persona. 

Año del documento:
2016

Informació dels serveis per a persones en procés de desnonament

Año del documento:
2016

El programa de lluita contra la pobresa energètica ofereix informació, assessorament i petites actuacions a 5.000 llars de persones que tenen dificultats per pagar les factures o que no poden mantenir el seu habitatge en unes condicions adequades a la ciutat de Barcelona. L’agent energètic t’ofereix una atenció personalitzada al teu domicili.

Año del documento:
2016

2ª Jornada del Programa Làbora. Espai de trobada entre empreses/entitats i candidats. El Làbora és un programa pel foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Año del documento:
2016

Aquesta publicació té dos apartats: el primer recull la creació del Programa de gent gran, i el segon està dedicat a «Aprendre amb la gent gran».

Año del documento:
2015

Esta publicación tiene dos apartados: el primero recoge la creación del Programa de personas mayores, y el segundo está dedicado a «Aprender con las personas mayores»

Año del documento:
2015

This book is divided into two sections: the first describes the creation of the Senior Citizens Programme, and the second explores the “Learning with Seniors experience”

Año del documento:
2015

Avaluacions per millorar i consolidar els serveis, a partir de les tasques del circuit. 

Año del documento:
2013

Recerca aplicada per comprovar les diferències significatives entre els homes que han rebut el tractament i els que no van entrar en el programa.

Año del documento:
2012

Recerca aplicada per crear un model integral d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella, amb instruments de mesura validats i multidimensionals. 

Año del documento:
2012

Resum condensat de les principals idees del pla d'inclusió social de Barcelona 2012-2015.

Año del documento:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de VidaContactaAviso legal Accessibilidad