El cicle de vida dels edificis municipals

L’impacte que genera el cicle de vida d’un edifici va més enllà de la quantitat de recursos que requerirà la seva construcció. De fet, la despesa principal de recursos econòmics i materials en la seva vida útil es produeix durant l’etapa d’ús.

És per això que, per assolir els compromisos SOCIALS i MEDIAMBIENTALS de la ciutat, cal que la gestió dels edificis municipals sigui objecte de millora contínua.

Amb aquest espai web es pretén donar a conèixer la visió global del cicle de vida dels edificis municipals segons la Direcció de Serveis d'Edificis Municipals com a referent en Facility Management a l’Ajuntament de Barcelona, i exposar les diverses accions que es duen a terme perquè els edificis municipals esdevinguin sostenibles i fomentin la salut de les persones usuàries mitjançant una gestió integral.

Les nostres funcions principals són gestionar i coordinar la contractació transversal dels diferents serveis relacionats amb els edificis municipals com ara el manteniment, la neteja, els subministraments i les telecomunicacions, entre d’altres. Per tant, som els encarregats de crear les directrius estratègiques i operatives que s’han d’adoptar en col·laboració contínua amb tots els àmbits de gestió per oferir un servei homogeni complint amb la normativa vigent.

A més, aquesta visió integral de la gestió del cicle de vida dels edificis ha fet necessària la creació d’un servei d’acompanyament i assessorament en fase de projectes i obres per tal d’incorporar tot el nostre coneixement en les fases de disseny i construcció.

Infografia del cicle de vida: Avaluació i actualització, Planificació, Disseny i construcció, Ús i gestió de l’edifici

Notícies

19/05/22 - Webinar: El Cicle de Vida dels Edificis Municipals

19/05/2022

Webinar. EL CICLE DE VIDA DELS EDIFICIS MUNICIPALS. EXPERIÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Licitació de nous contractes de manteniment d’aparells elevadors i de manteniment de sistemes i instal·lacions de seguretat i contra incendis

26/01/2022

Dos nous contractes centralitzats de Manteniment, els dos incorporen clàusules de valoració i condicions d’execució, amb criteris de sostenibilitat ambiental i socials.

Aprovació del Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals

26/01/2022

El protocol regularà el procediment de participació de la Direcció de Logística i Manteniment i recollirà especificacions tècniques d’obligat compliment, tant a nivell documental com constructiu

Obres d'instal·lació de punts de recàrrega de vehicles Elèctrics

20/01/2022

Canvi de carregadors de vehicles elèctrics per uns altres que permeten la gestió dinàmica de la càrrega