Des de la Primera Tinència d’Alcaldia es desenvolupen les polítiques de Promoció Econòmica de la ciutat, alineades amb les actuacions transversals de desenvolupament sostenible, capaç de generar la creació de teixit empresarial innovador, un treball de qualitat i una activitat comercial integrada en el teixit urbà. Al mateix temps, impulsem decididament la reputació i el posicionament internacional de Barcelona i un model turístic que reverteixi a la ciutadania.

Això ho fem:

  • Amb polítiques d’ocupació orientades a combatre les desigualtats, facilitar l’accés al mercat de treball i garantir una ocupació laboral estable i de qualitat.
  • Amb una política pressupostària sostenible, solvent i amb salut financera.
  • Amb polítiques fiscals que posen especial atenció en les persones amb menys recursos a fi de construir una ciutat més justa i redistributiva. 
  • Amb el suport a iniciatives innovadores d’àmbit social i cooperatiu per desenvolupar una economia plural, diversa i distribuïda a través del territori i promoure un canvi cap un nou model econòmic que posi l’economia al servei de les persones.
  • Amb una aposta per la promoció internacional de Barcelona que generi oportunitats de creixement  diversificat en els diversos sectors econòmics  i un model turístic basat en la sostenibilitat econòmica, social, ambiental i cultural. 
  • Amb l’impuls al desenvolupament d’una economia local i de proximitat basada en un important  teixit comercial i una l’àmplia  xarxa de mercats, que representen un dels principals actius de la ciutat. 

Valors

Excel·lència
Treballem amb coneixement expert, escoltant activament i desenvolupant els talents per generar les millors experiències dels nostres ciutadans / clients.

Proactivitat
Ens anticipem i innovem per millorar cada dia en tot el que fem.

Compromís
Ens impliquem amb passió amb els ciutadans / clients, els companys i l'entorn.

Integritat
Rendim comptes des de la coherència, la responsabilitat, i la transparència.

Cooperació
Basem les nostres relacions en la confiança, la col·laboració i el respecte.

Carrer de Barcelona