Des de la Primera Tinència d’Alcaldia es desenvolupen el conjunt de plans estratègics per transformar Barcelona en una ciutat més pròspera i innovadora, equitativa i inclusiva, on tothom hi pugui viure i treballar dignament. En definitiva, estem posant els fonaments per construir una ciutat oberta, compromesa amb l’entorn i que aprofiti i fomenti el talent de tota la seva gent.

Això ho fem:

  • Amb polítiques d’ocupació orientades a combatre les desigualtats, facilitar l’accés al mercat de treball i garantir una ocupació laboral estable i de qualitat.
  • Amb una política transparent de contractació pública, més diversa, que premia les empreses que fan bé la seva feina i protegeixen els drets laborals i ambientals.
  • Amb una política pressupostària sostenible, solvent i amb salut financera.
  • Amb polítiques fiscals que posen especial atenció en les persones amb menys recursos a fi de construir una ciutat més justa i redistributiva. 
  • Amb el suport a iniciatives innovadores d’àmbit social i cooperatiu per desenvolupar una economia plural, diversa i distribuïda a través del territori i promoure un canvi cap un nou model econòmic que posi l’economia al servei de les persones.
  • Amb una aposta per una ciutat digital, per una tecnologia més inclusiva, per tenir una ciutat més pròspera, però també més amable, més creativa i més propera.
  • Amb un compromís per l’acollida de persones refugiades i la cooperació al desenvolupament i la justícia global.
  • Amb la recuperació de la memòria de les lluites democràtiques, feministes i obreres que han transformat els barris, i els valors republicans i progressistes.
  • Amb una aposta per la promoció internacional de Barcelona que generi oportunitats de creixement  diversificat en els diversos sectors econòmics  i un model turístic basat en la sostenibilitat econòmica, social, ambiental i cultural. 
  • Amb l’impuls al desenvolupament d’una economia local i de proximitat basada en un important  teixit comercial i una l’àmplia  xarxa de mercats, que representen un dels principals actius de la ciutat.  
Carrer de Barcelona